T3 Vakfı Staj ve İş İlanları & Şirket Kültürü - Youthall
Youth Awards 2024'te Oylama Heyecanı Başladı! Şirketlerin insan kaynakları ve işveren markası çalışmalarını değerlendirmek için tıklayın →
T3 Vakfı

T3 Vakfı

  • Bilişim
  • ·
  • 292 takipçi

Kısaca Biz

“Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye Hedefliyoruz”

Yürütmekte olduğumuz proje ve çalışmalarla, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmesine yönelik katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Misyonumuz

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın amacı; yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanların teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak; stratejik önemi, yüksek katma değeri ya da küresel rekabet koşulları gereğince milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlerin üretilmesine dönük girişim, araştırma-geliştirme, proje ve faaliyetleri yapmak ve desteklemek; yetenekli gençleri tespit etmek ve eğitmek; teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bütün bu alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktır.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Türkiye’nin daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi, ekonomik ve insani açıdan gelişmiş toplumlar arasında yer alması için milli ve yerli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olduğuna inanan bir grup genç girişimci ve genç profesyonel tarafından kurulmuştur. Vakıf yürütmekte olduğu proje ve çalışmalarıyla, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesine yönelik katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Dünyada 1970’lerde başlayan, 1990’lı yıllarda özellikle bilişim alanında hız kazanan ve halen devam eden teknoloji devriminde geç kalınması, sanayi devrimi ile benzer şekilde bu süreci yakalamakta geç kalan ülkeler açısından gelecek on yıllar boyunca kapatılması oldukça güç bir uçurum oluşturacaktır.

Teknoloji ithalatı; ekonomiden savunmaya, eğitimden toplumsal gelişmişlik düzeyine bir çok alanda toplumlar için bağımlılık yaratmaktadır. Milli teknoloji hamlesi, içinden geçmekte olduğumuz tarihsel dönemde toplumların gerçek anlamda egemen ve bağımsız olmaları için temel bir koşul olarak ortaya çıkmaktadır.

Bir toplum ve ülkenin, teknolojik açıdan kendine yeterliliğinin en temel unsurunu yetişmiş insan kapasitesi oluşturmaktadır. Türkiye Teknoloji Takımı bu inançla yola çıkarak, Türkiye’nin bu alanda yetişmiş insan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Vakıf bu hedef doğrultusunda iki ana alanda projeler yürütmektedir. Potansiyel sahibi ortaokul, lise ve üniversite gençlerine yönelik teknik eğitimler ve atölye çalışmaları ile proje yarışmaları ve hekatonlara yönelik takımların kurulması ve desteklenmesi vakfın ana faaliyet alanını teşkil etmektedir. Diğer faaliyet alanını ise, Türkiye’ye katma değer sağlayacak teknoloji girişimlerine kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde lojistik, teknik ve danışmanlık destekleri, girişim sermayeleri ve melek yatırım ağları yoluyla sermaye destekleri sağlanmasına yönelik çalışmalar oluşturmaktadır.

T3 Vakfı henüz yeni bir ilan yayınlamadı. Şirketi takip et, ilan yayınlandığında ilk sen haberdar ol.

T3 Vakfı ilgini mi çekti?

Hemen takip et, yeni bir ilan yayınlandığında seni bilgilendirelim.

T3 Vakfı henüz etkinlik düzenlemiyor. Şirketi takip et, etkinlik yayınlandığında ilk sen haberdar ol.

T3 Vakfı ilgini mi çekti?

Hemen takip et, yeni bir etkinlik düzenlendiğinde seni bilgilendirelim.

Kariyerin burada başlıyor.

Oluşturacağın ücretsiz profil ile yeni bir kariyere başla.

Hemen Başla
T3 Vakfı henüz yazı yayınlamadı. Şirketi takip et, yazı yayınlandığında ilk sen haberdar ol.

T3 Vakfı ilgini mi çekti?

Hemen takip et, yeni bir etkinlik düzenlendiğinde seni bilgilendirelim.