Ön Bilgilendirme Formu - Youthall
Depremden etkilenen gençlerin iş hayatına devam etmeleri ve istihdama katılmaları için #seninleyiz seferberliğini başlatıyoruz.

İşbu Ön Bilgi Formu’nun konusu, Youthall’un Üye Şirket ’ya aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle Üye Şirket sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

1- Hizmet Sağlayıcı (“Youthall”) Bilgileri

Ünvanı: STJ İnsan Kaynakları Bilişim ve Danışmanlık A.Ş.

Adresi:Atatürk Mh. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sit. C1 Blok No: 2B/366 34758 Ataşehir/İstanbul

Telefon: +90216 807 01 08

Eposta: info@youthall.com

2- Hizmet Alan Bilgileri (“Üye Şirket ”)

Ünvanı: %company.fullName%

Vergi Dairesi: %company.tax_office%

Vergi Numarası: %company.tax_number%

E-posta: %company.email%

3-  Sözleşme Konusu Ürün/Hizmetler Bilgileri

3.1 İşbu Sözleşme’nin konusunu, Youthall’un internet sitesi üzerinden Üye Şirket’e stajyer ihtiyacını karşılaması için elektronik ortamda ilan oluşturması ve veri tabanı araştırması yapması için ilgili mevzuat hükümleri gereğince verdiği hizmete ait tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

3.2 Sözleşme uyarınca Youthall tarafından verilecek hizmet aşağıdaki hizmetlerden oluşur:

  • Site’de Üye Şirket’in profil sayfasını oluşturması, 
  • Üye Şirket’in stajyer ve iş'e alım ihtiyacını, Site’de kendisine sunulan paketleri satın alarak oluşturacağı ilanlarla duyurması,
  • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun olarak Üye Öğrencilerin profillerine erişim sağlanması,
  • Üye Öğrencilerin Üye Şirketlerin Site’de yayınlamış oldukları ilanlara başvurabilme imkânı sunulması,
  • Otomatik eşleştirme hizmeti (opsiyonel): Otomatik eşleştirme seçilmesi halinde Üye Öğrenciler ile Üye Şirket otomatik olarak eşleştirilerek eşleştirilen Üye Öğrenciler Üye Şirket’e bildirilir

3.3 Üye Şirket’in Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca www.youthall.com ve/veya www.youthall.com internet sitesleri üzerinden sisteme erişimi mevcuttur. Bu kapsamda Üye Şirket kullanıcı adı ve şifresini kendisi tespit eder. Üye Şirket tespit etmiş olduğu söz konusu kullanıcı adı ve şifreleri kullanarak Site’ye giriş yapabilir.  

3.4 Youthall Müşteri Hizmetleri +90 216 807 01 08​​​​​​​ telefon numarası aracılığıyla, satın alınan hizmet şartları dahilinde Üye Şirket’e sistemin kullanımıyla ilgili telefonda her türlü teknik desteği verecektir. Üye Şirket info@youthall.com e-posta adresinden talep ve şikayetlerini Youthall’a iletebilir.

4- Hizmetin Geçerlilik Süresi
Üye Şirket’in üyeliği Kullanım Sözleşmesi ve bu Sözleşme hükümlerine göre sona ermemek kaydıyla süresizdir. Üye Şirket’in satın almış olduğu paketlerdeki hizmetler ilgili paketten belirtilen sürelere tabidir. 

Üye Şirket tarafından verilen ilanlar Youthall’un onayına tabidir. Youthall onayını 3 (üç) iş günü içerisinde verecektir. İlan içerisinde Site’ye uygun olmayan bir içeriğin tespit edilmesi haline Üye Şirket’ten ilgili düzeltme ve/veya değişiklikleri yapması talep edilecektir. Üye Şirket’in ilgili düzeltmeleri yapmaması halinde ilan Site’de yayınlanmayacaktır ve Üye Şirket’e ödediği ücret iade edilecektir. Ücret iadesi dışında Üye Şirket ’ya tazminat dahil herhangi başka bir ödeme yapılmayacaktır.

Youthall sayfalarında yayınlanan stajyer ilanlarının yayında kalma süreleri, ilanın aktif duruma getirilmesinden itibaren, sözleşme üyelik süresi dahilinde olmak koşulu ile, 30 (otuz) gündür. Üye Şirket’in üyelik süresinin bitimine 30 (otuz) günden daha az bir süre kaldığı durumlarda ilan yayınlanırsa, söz konusu ilan, üyelik süresi bitene kadar yayında kalacaktır, üyelik süresi sonunda otomatik olarak kapanacaktır. Ayrıca işbu madde kapsamında belirtilen 30 (otuz) günlük yayın süresi, müşterinin ilanı yayınladığı ilk günden itibaren işlemeye başlamakta ve kesintisiz olarak (ilan Üye Şirket tarafından belirli bir süre pasife alınmış olsa dahi) 30 (otuz) gün sonunda son bulmaktadır. Üye Şirket ilanın yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde ilan metninin içinde düzeltme yapılabilir.

5- Satış Fiyatı ve Ödeme Şekli

İlan paketinin bedeli KDV dahil %price% TL’dir. Paket bedeli ilan yayınlanmadan önce havale, EFT veya kredi kartı ile peşin ödenir. 

Paket bedeli Üye Şirket tarafından Youthall’un hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya aktarılamaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse Youthall’un Sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır.

Üye Şirket kendisine ait [perakende satış fişini ya da faturasını] Youthall şirket adresinden, hafta içi 9:00-18:00 saatleri arasında alabilir. Üye Şirket’in perakende satış fişi yada faturasını adresine gönderilmesi istemesi durumunda, Üye Şirket  Youthall’u +90 (212) 939 76 55 numarasından arayarak veya info@youthall.com adresine e-mail göndererek faturanın/ perakende satış fişinin adresine gönderilmesi talebini iletir. Youthall perakende satış fişini ya da faturayı Üye Şirket’e, Üye Şirket’in kargo bedelini ödeyeceği -ödemeli kargo ile gönderir. Youthall Üye Şirket’e seçenek sunmaksızın istediği kargo şirketi ile gönderimi yapar. Üye Şirket satın alma işlemi esnasında perakende satış fişi ya da faturanın adresine gönderilmesini talep ettiği takdirde, kargo ücretini ödemeyi kabul etmiş sayılır.

6- Genel Hükümler

6.1 Üye Şirket, Youthall’a ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye Şirket’in, Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmesi, Üyelik (Mesafeli Satış) Sözleşmesinin kurulmasından önce, Youthall tarafından Üye Şirket’e verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.2 Youthall, sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuat gereklerine uygun bir şekilde işin gereği olan bilgiler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 Youthall, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak Üye Şirket’e bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli Üye Şirket’e iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4 Üye Şirket sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Youthall’un sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5 Üye Şirket, işbu sözleşmenin imzalanması ile, Youthall veri tabanında yer alan adayların bilgilerini, özgeçmişlerini incelediği zaman, incelenen adaya Üye Şirket’e ait firma isim bilgisinin iletilmesine muvafakat eder.

7- Fatura Bilgileri

Adı Soyadı / Unvan: %company.name%

Adres: %company.address%

Eposta / Kullanıcı Adı: %company.email%

Fatura Teslim: %date% + 7 gün (E-fatura veya e-arşiv fatura olarak gönderim yapılacaktır ve kargo gönderimi olmayacaktır)


8 - Cayma Hakkı
İşbu Sözleşme konusu hizmet Üye Şirket ’ya elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15 uyarınca cayma hakkının istisnaları arasındadır. Niteliği gereği Üye Şirket ’ya iadesi mümkün olmayan bir hizmet olduğu için Üye Şirket’in cayma hakkı bulunmamaktadır.  

9- Hukuk ve Yetkili Mahkeme
İşbu Ön Bilgilendirme Formunun uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Ön Bilgi Formundan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.