İşveren Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi - Youthall
Youth Awards 2024'te Oylama Heyecanı Başladı! Şirketlerin insan kaynakları ve işveren markası çalışmalarını değerlendirmek için tıklayın →

1. TARAFLAR
Bu İşveren Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta merkezi Sahrayı Cedit Mah. Atatürk Cad. Mesa Koz No:69/184 34734 Kadıköy/İstanbul adresinde olan ve İstanbul Ticaret Sicili’ne 42577-5 sicil numarası ile kayıtlı STJ İnsan Kaynakları Bilişim ve Danışmanlık A.Ş. (“STJ”) ve diğer tarafta bu Sözleşme’yi elektronik ortamda kabul edip Youthall’a üye olan tüzel kişi kullanıcı (“Müşteri”) arasında yapılmıştır. 


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Sözleşme’nin konusu; Müşteri’nin STJ’ye ait www.youthall.com web sitesi ve mobil uygulamaları (“Youthall”) üzerinden erişim sağlanan özel istihdam bürosu hizmeti ve ilan edilen diğer hizmetlerden (“Hizmet”) faydalanmasına ilişkin şart ve esaslar ile Sözleşme taraflarının karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Youthall üyeliği, kullanımı ve ücretli Hizmetlerden faydalanılması, bu Sözleşme’de düzenlenen koşul ve şartlara bağlıdır. 

Müşteri, bu Sözleşme’yi elektronik olarak kabul edip, Youthall’u kullanmaya başladığında bu Sözleşme’nin ve ayrılmaz bir parçası olan Veri İşleme Sözleşmesinin bağlayıcı bir sözleşme hükmünde olduğunu kabul etmiş olur. Müşteri, Youthall’u kullanan çalışanlarının (“Çalışanlar”) da Platform’u kullanırken bu Sözleşme şartlarına uyacağını taahhüt eder.


3. MÜŞTERİ’nin YOUTHALL ÜYELİK HESABI ve YOUTHALL KULLANIMI
3.1. Youthall’a üye olmak için Müşteri’nin tüzel kişiliğe sahip bir şirket olması gerekir. Müşteri’nin Youthall içinde sadece tek bir üyelik hesabı (“Üyelik Hesabı”) olabilir. Müşteri, Üyelik Hesabı’nın açılması için geçerli bir kurumsal e-posta hesabı ile şifresini oluşturur. Müşteri, Üyelik Hesabını oluştururken verdiği bilgiler ile ilgili yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.2. Müşteri, Üyelik Hesabına erişim sağladığı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez veya bunlara kullanıcı hesapları açamaz. Müşteri Üyelik Hesabının şifresinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur. Müşteri, herhangi bir şifrenin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Müşteri’nin veya üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zarardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda meydana gelen zararlardan STJ’ye karşı herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamayacağını kabul eder. 
3.3. Müşteri bu Sözleşme’ye dayanan üyelik haklarını başkalarına kullandıramaz ve devredemez. STJ bu maddeye aykırı kullandırmaları veya devirleri tespit ettiğinde, Üyelik Hesabını askıya alabilir ve kanundan kaynaklanan hakları saklı kalmak üzere Sözleşme’yi feshedebilir.
3.4. Müşteri, Üyelik Hesabı içinde en fazla 50 kişiye kadar kendi çalışanlarını kullanıcı olarak ekleyebilir ve çıkarabilir. Kullanıcı olarak eklenen Çalışanlar için şifre oluşturulması için “İsim - Soyadı”, “E-posta” bilgileri (ve seçimlik olarak cep telefonu numarasının) eklenir. Çalışanlar şifrelerini kendileri belirler. Müşteri, Çalışanların Youthall’un kullanımı ile ilgili bu Sözleşme’de düzenlenen yükümlülüklere aynen uyacaklarını taahhüt eder. Müşteri, kendi bünyesindeki herhangi bir kullanıcı Çalışanın işten ayrılması gibi Youthall’a erişim hakkını kaybettiği durumlarda ilgili kullanıcının hesabını kapar ve Üyelik Hesabı’na erişimini engeller. Aksi takdirde, ilgili kullanıcının Üyelik Hesabına erişiminden dolayı Müşteri’nin veya Youthall’u kullanan diğer şahıs veya şirketlerden birinin bir zarar görmesi halinde STJ’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
3.5. Müşteri, Youthall’da yayınladığı her türlü bilgi, içerik ve materyalin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan ve benzeri Youthall’a zarar verecek nitelikte unsurlar içermemesi için gerekli tedbirleri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) alacaktır. 
3.6. Müşteri ve Çalışanlar, Youthall’u kullanırken başkalarının kişilik haklarını ihlal edemez, tehdit, hakaret, küfür, taciz veya iftira içeren, pornografik ya da kamu düzenini bozucu paylaşımlarda bulunamaz, kişilerin kişisel verilerini yasalara aykırı şekilde paylaşamaz, işleyemez ve kullanamaz, diğer üyelerin veya üçüncü taraf şirketlerin ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.
3.7. Müşteri’nin ve Çalışanların Youthall’un güvenliğini tehdit edebilecek, Youthall’un çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde Youthall’a orantısız yük bindirmesi, Youthall kaynak kodlarına yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, STJ sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. 
3.8. Müşteri, STJ’nin Hizmet’i aksatmamak şartıyla Youthall’da değişiklikler yapabileceğini, yeni sürüm, yayın veya genişletilmiş biçimlerini çıkarabileceğini, yeni özellikler ekleyebileceğini veya mevcut özellikleri kaldırabileceğini kabul eder.


4. İLAN YAYINLAMA 
4.1. Müşteri tarafından Youthall’da yayınlanması istenen ilanlar STJ’nin ön onayına tabidir. STJ kendisine sunulan ilanlara ilişkin onay veya reddi en geç 1 (bir) iş günü içerisinde verecektir. Bu Sözleşme kapsamında Cumartesi günleri iş günü kabul edilmez. İlanda Youthall’a uygun olmayan bir içeriğin tespit edilmesi halinde Müşteri’den ilgili düzeltme ve/veya değişiklikleri yapması talep edilecektir. Müşteri’nin ilgili düzeltmeleri yapmaması halinde ilan yayınlanmaz.  
4.2. Müşteri, kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uygun olmayan işlere yönelik ilanlar, yanlış bilgi içeren veya ilgili pozisyon hakkında yanıltıcı içerik bulunduran ilanlar, başvuru için herhangi bir ödeme talep eden, kendisine ait olmayan logo, marka, ticari unvan veya benzeri fikri mülkiyet hakkı içeren ilanlar ve Youthall’u kullananlar arasında ırka, cinsiyete, dini inanca, cinsel tercihe, yaşa dayalı veya yasalar tarafından yasaklanan diğer her türlü ayrımcılığa mahal veren ilanlar yayınlayamaz.
4.3. Müşteri tarafından yayınlanan ilanın bir bağlı şirketteki iş ile ilgili olması halinde söz konusu ilan iş başvurusunun hangi işveren şirkete yapılacağını açıkça belirtmelidir.  
4.4. Müşteri, Youthall içerisindeki yazışmalarından, paylaşımlardan, yayınladığı ilanlardan,  ekledikleri veya oluşturdukları her türlü belge ve yazı, grafik, fotoğraf, video ve sair içerikten (“İçerikler”) sorumludur ve İçeriklerin, (i) paylaşımı için gerekli hak ve izinlere sahip olduğunu, (ii) ilgili kanunları ihlal etmeyeceğini, (ii) fikri mülkiyet hakları, ticari sırlar, özel hayatın gizliliği, kişilik hakları dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  
4.5. Bir ilanla ilgili işe alım tamamlandığında Müşteri ilgili ilanı yayından kaldırmakla yükümlüdür. İşe alım sonrası ilgili ilanın Müşteri tarafından kapatılmaması durumunda ilanda yer alan son başvuru tarihinde otomatik değerlendirme süreci başlar ve artık bu ilana yeni başvuru kabul edilmez ve ilan yayınlanmaz. 
4.6. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde STJ Üyelik Hesabını kapatacak ve mevcut ilanları yayından kaldıracaktır. 
4.7. Müşteri tarafından yayınlanan ilanların yayında kalma süresi, ilanın aktif duruma getirilmesinden itibaren en fazla 30 (otuz) gündür. Müşteri’nin üyelik süresinin bitimine 30 (otuz) günden daha az bir süre kaldığı durumlarda ilan yayınlanırsa, söz konusu ilan, üyelik süresi bitene kadar yayında kalacak ve üyelik süresi sonunda otomatik olarak kapanacaktır.
4.8. Müşteri ilan içeriğinde kendi kurumsal web sitesi hariç başka web sitelerine, sayfalara veya platformlara yönlendirme bağlantısına ve e-posta adresine yer veremez. 
4.9. Müşteri, kendi kurumsal web sitesine Youthall üyelik profilini ekleyebilir, web sitesinde staj ve iş başvurularını Youthall’da yer alan ilanlarına veya Youthall’daki sayfasına yönlendirmek için bağlantı verebilir ve staj ve iş başvurularını Youthall üzerinden kabul ettiğini duyurabilir.


5. YOUTHALL ÜZERİNDEN İŞE ALIM
5.1. Müşteri, Youthall’da yayınladığı ilanlarına gelen başvuruları değerlendirmek için seçtiği adaylara Youthall üzerinden video mülakat talebi gönderebilir. Video mülakat talebinde Müşteri bir adaya her seferinde en fazla 5 (beş) soru gönderebilir. Talebi alan aday sorulara cevaplarını video olarak hazırlar ve Müşteri’ye gönderir. Müşteri, adayın gönderdiği videonun gizliliği ve güvenliğinden sorumludur, videoyu bu sözleşmenin amaçları dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere aktaramaz. 
 5.2. STJ’nin özel istihdam bürosu olarak tabi olduğu kanunlar ve düzenlemeler uyarınca Müşteri tarafından açılan ilan bilgileri ve devamında işe alım bilgilerini İŞKUR sistemine ekleme ve kurumla paylaşma yükümlülüğü vardır. STJ’nin işe alım bilgilerini paylaşabilmesi için Müşteri’nin Youthall üzerinden işe alım yapması durumunda işe aldığı her bir çalışının bilgisini en geç 10 (on) gün içinde STJ ile paylaşacaktır. 
5.3. Müşteri, Youthall’da yayınlanan ilanlarına yapılan başvuruları kendi takdirinde değerlendirmektedir. STJ, ilanlara başvuran adayların öz geçmişleri veya işe yeterlilikleri ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.


6. YOUTHALL HİZMET BEDELİ
6.1. Müşteri, Youthall’a ilk kaydını yaparken Üyelik Hesabı’nı ücretsiz olarak açabilir. Ücretsiz açılan Üyelik Hesabı’nda sınırlı bilgi verebildiği basitleştirilmiş profil sayfası oluşturmanın dışında Youthall’da sunulan diğer hizmetlerden faydalanamaz.
6.2. Müşteri’nin, Youthall içinde ücrete tabi hizmetlerden faydalanabilmek için Web Sitesi’ndeki üyelik paketlerinden birini satın alması ve ilgili paket için ilan edilen ücretleri ve onlara ilişkin vergileri zamanında ödemesi gerekir. 
6.3. Müşteri, Youthall’a aylık veya yıllık üyelik paketi seçebilir. Üyelik paketlerinin içerikleri ve ücretleri Youthall içinde ilan edilir. Müşteri en geç satın aldığı üyelik paketinin sona erme tarihinde Sözleşme’yi feshetmediği sürece, üyelik paketi her defasında otomatik olarak yenilenir ve üyelik ücreti her yeni dönem başında Müşteri’nin seçtiği ödeme aracından tahsil edilir. 
6.4. STJ, bir sonraki üyelik paketi döneminde uygulanmak üzere üyelik ücretlerini değiştirebilir. STJ, Müşteri’yi yeni dönem başlamadan önce ücret değişiklikleri ile ilgili bilgilendirir. Yeni dönem üyelik paketi ücretini kabul etmeyen Müşteri üyeliğini yeni dönem başlamadan önce sonlandırmalıdır, aksi takdirde üyeliği sona erdirene kadar güncellenmiş ücretleri ödemekle yükümlü olur.
6.5. Müşteri’nin üyeliğini üyelik paketi süresi dolmadan önce sonlandırması halinde Müşteri’ye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.


7. HİZMET KAPSAMINDA YARATILAN ESERLER
Hizmet kapsamında STJ tarafından Müşteri için görsel çalışmalar, grafik, imgeler, logolar, yazılar veya fotoğraf çekimleri yapılması halinde bu çalışma sonucu ortaya çıkan çalışmalar ve eserlere dair haklar Müşteri’ye ait olur. Müşteri, bu çalışma ve eserleri başka mecralarda yayınlamadan önce ilk olarak Youthall’daki Üyelik Hesabı’nda yayınlayacaktır. 


8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
8.1. Youthall ve Youthall içerisindeki görsel ve tasarımlar, grafikler, Youthall’un kaynak kodları, yazılımı ve veri tabanı dahil olmak üzere tüm mali, manevi ve ticari hakları STJ’ye aittir. STJ, bu Sözleşme ile Müşteri’ye üyeliği kapsamında Youthall’u Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı vermektedir. Müşteri’ye tanınan bu sınırlı kullanım hakkı STJ’nin başkalarına kullanım hakkı verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlamaz. 
8.2. Müşteri, Youthall’u ve Youthall kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımı kopyalamaz, çoğaltamaz ve Hizmetlerin kapsamı dışında kullanamaz ve üçüncü kişilerin erişimine sunamaz. 
8.3. STJ, Müşteri’nin şirket logosunu Web Sitesi’nde, sosyal medya mecralarında ve diğer müşteri görüşmelerinde referans olarak gösterebilir.


9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
9.1. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve kişisel verilerin korunması ile ilgili sair mevzuata ve bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Ek 1’de yer alan Veri İşleme Sözleşmesi’ne uygun davranacaklarını, kişisel verilerin korunması için idari ve teknik tedbirler alacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 
 9.2. Hizmet kapsamında Müşteri’ye Youthall’a üye olan kişilerin üyelik sayfalarında paylaştıkları kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler aktarılmaktadır. Müşteri, Youthall üzerinden iş ilanlarına başvuru yapan kullanıcıların veya üye kullanıcı veri tabanı üzerinden ilgili kişilerin paylaştıkları kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini sadece işbu Sözleşme kapsamında, istihdam amaçlı kullanmayı, kendisine aktarılan ve/veya Youthall aracılığı ile elde ettiği kişisel verilerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, kendisine iletilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin istihdam amacı dışında başka amaçlarla veya yürürlükteki mevzuata aykırı bir biçimde kullanılmayacağını,  aksi halde STJ’nin bu sebeple bir idari ceza veya tazminat ödeme yükümlülüğü ile karşılaşması halinde STJ’nin tüm zararlarını karşılayacağını kabul eder. 
9.3. STJ, Youthall üzerinden elde ettiği verileri anonim hale getirdikten (kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi) sonra analiz ve istatistiki çalışmalar yapmak üzere kullanabilir.


10. SORUMLULUK SINIRLAMALARI
10.1. STJ, Müşteri’ye bu Sözleşme ile Youthall’u sadece “Olduğu Gibi” kullanma hakkı vermektedir. Müşteri, Youthall’un hatasız ve kusursuz olduğu, bütün cihaz ya da web tarayıcıları ve bunların sürümleri ile uyumlu olduğu ve Youthall kullanımının kesintisiz olacağı yönünde bir beyan veya taahhütte bulunmadığını kabul eder. Müşteri ayrıca Youthall’un kullanımı ve Hizmet ile herhangi bir ticari sonuca ulaşılacağı yönünde bir taahhütte bulunmadığını, Müşteri’nin belli bir sonuca ulaşılamaması sebebiyle STJ’den bir tazminat talebinde bulunamayacağını kabul eder. 
10.2. Müşteri, Youthall’da yayınladığı İçerikler ile ilgili 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun yükümlülüklerinden kendisinin sorumlu olduğunu ve bunlarla ilgili olarak STJ’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
10.3. Müşteri, Youthall ve Üyelik Hesabında yayınladığı ilan ve etkinliklerin bulunduğu sayfalardan STJ’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine veya portallara (sosyal medya kanalları vb.), dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında STJ’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.    
10.4. Müşteri, STJ’nin ağır kusurunun sebep olduğu durumlar hariç, STJ’den Youthall’un kullanımı sebebiyle kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı herhangi bir zararına ilişkin tazminat veya başka bir talepte bulunamayacağını kabul eder.


11. MÜCBİR SEBEPLER
Taraflardan herhangi biri Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ilgili tarafın kontrolünde olmayan, öngörülemeyen ve karşı konulamaz bir sebepten (“Mücbir Sebep”) dolayı yerine getirememesi, zamanında yerine getirememesi veya gereği gibi yerine getirememesi nedeniyle diğer tarafın zararlarından sorumlu tutulamaz. Mücbir sebepten etkilenen taraf, bu durumu derhal diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden uzun sürmesi halinde Mücbir Sebepten her iki tarafın da etkilenmesi halinde taraflardan herhangi biri Sözleşme’yi feshedebilir. 


12. DEVİR YASAĞI
Taraflar, birbirlerinin önceden yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını kısmen ve/veya tamamen gerçek ve/veya tüzel üçüncü şahıslara devredemez.


13. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 
Bu Sözleşme Müşteri’nin elektronik ortamda kabulü ile yürürlüğe girer ve aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalır. 

14. SÖZLEŞMENİN FESHİ
14.1. Müşteri, üyelik paketinin sona erme tarihine kadar STJ’nin bildirdiği elektronik posta adresine yapacağı yazılı bir bildirimle üyeliğini ve bu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin feshedebilir. 
14.2. STJ, Müşteri’nin Youthall’u Sözleşme’ye veya yasaya aykırı kullandığını veya İçeriklerin Sözleşme’ye aykırı olduğunu tespit ederse Müşteri’nin Üyelik Hesabını derhal dondurabilir ve yasal hakları saklı kalmak üzere Müşteri’nin Üyelik Hesabı’nda belirttiği e-posta hesabına yollayacağı bildirim ile Sözleşme’yi feshedebilir.
14.3. STJ, Müşteri’nin Veri İşleme Sözleşmesi’ni ihlal etmesi halinde Müşteri’nin Üyelik Hesabı’nı kapatabilir ve Sözleşmeyi yasal hakları saklı kalmak üzere Müşteri’nin Üyelik Hesabı’nda belirttiği e-posta hesabına yollayacağı bildirim ile Sözleşme’yi feshedebilir.
14.4. Taraflardan herhangi birinin iflası veya tasfiyesi halinde diğer taraf Sözleşme’yi yazılı bildirimde bulunarak ve yasal hakları saklı kalmak üzere derhal feshedebilir.
14.5. Sözleşme’nin sona ermesi halinde Müşteri Üyelik Hesabı’na yüklediği veya Youthall içinde oluşturduğu bilgi ve belgelerin kendisine teslim edilmesini talep edebilir.  Sözleşme feshinden itibaren en geç 30 gün içinde bu talebin yapılmaması halinde STJ, söz konusu bilgi ve belge ile bunlara ilişkin kayıtları mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, silebilir ve söz konusu kayıtların silinmesinden dolayı oluşan herhangi bir zarardan sorumlu sayılamaz. 


15. DAMGA VERGİSİ
İşbu sözleşmenin imzalanmasından doğacak damga vergisinden taraflar eşit olarak sorumludur. Damga vergisi tutarının tamamı süresi içinde Müşteri tarafından ödenecek ve daha sonra yarısı STJ’ye fatura edilecektir. 


16. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacak olup işbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Şirket Bilgileri:
STJ İnsan Kaynakları Bilişim ve Danışmanlık A.Ş.
Sahrayı Cedit Mah. Atatürk Cad. Mesa Koz No:69/184 34734 Kadıköy/İstanbul
Erenköy V.D. - 7810562061 V.N.
Mersis: 0781056206100017

Kep adresi: stjinsankaynaklari@hs01.kep.tr
Telefon: +90 (216) 8070108