Çalışanlarınız İçin Feedback vs. Feedforward

22 Eylül 2022
Paylaş:

 Günümüzde birçok şirkette çalışanların arasında belirli bir iletişim dinamiği bulunmaktadır. Bu iletişim dinamikleri çalışanlar, yöneticiler ve müşteriler arasında iki yönlü bir bilgi akışı oluşmasını sağlar. Bu sayede çalışanlar, müşterilerin ve yöneticilerinin isteklerini tamamiyle yerine getirebilmektedir. Peki eğer siz bir bölümün başındaki kişi olsaydınız ve çalışanlarınızın performanslarını değerlendirmek isteseydiniz, bunu nasıl yapardınız?

 Çalışanları değerlendirmek ve onlara çözüm önermek amacını taşıyan birçok iletişim metodu günümüzde şirketlerde kendine yer bulmaktadır. Biz bunları 2 ana kategoride toplayabiliriz. Bunlardan biri “feedback” ve diğeri de “feedforward”. Gelin, bu kavramlar ne anlama gelmektedir ve işlevleri nelerdir bunları sizinle paylaşalım.


Feedback Nedir?


 Feedback, bir kişi ya da bir grup tarafından yapılan bir işin sonucu olarak geri dönen değerlendirmeye denir ve daha çok çalışan ya da grup tarafından ortaya konan performansı yapıcı bir şekilde eleştirerek ya da överek değerlendirir. Mesela siz bir şirkette çalışansınız ve size verilen işi bitirip bunu bölüm sorumlusuna bildirdiniz. Ardından o bölümdeki yetkili kişi sizin bir değerlendirmenizi yapar ve nerelerde yanlış yaptığınızı, nelerin daha iyi olabileceğini ya da eğer başarılı olduysanız tüm talepleri yerine getirdiğinizi size aktarır. Genel olarak feedback metodu, geçmiş performanslar üzerine odaklanır. Feedback ile sağlanmak istenen temel durum, verilen bir işin çalışan tarafından tüm talepler yerine getirilerek eksiksiz bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Şirketler bunu çalışanlarının başına yetkili birini koyarak gerçekleştirir. Olumlu yanlarının dışında, feedback metodu çalışanlarda daha az iş yapma isteği uyandırabilir. Çünkü, çalışanların performansları eleştirel bir tavırla ele alınır ve bu bazı çalışanların özgüvenlerinin sarsılmasına yol açabilir.


Feedforward Nedir?


 Feedforward, çalışanı ilerideki işler için yönlendiren öneri ve çözümlerdir. Feedback’in aksine geleceğe odaklanır, çalışanlara yapıcı çözüm ve öneriler sunarak kendilerini ilerideki işler için nasıl hazırlayabileceklerini ve geliştirebileceklerini anlatır. Feedforward’da temel amaç, çalışanlara yapıcı öneriler vererek onlarda motivasyon eksikliği oluşturmaktan kaçınıp aynı zamanda kendilerini nasıl geliştirebilecekleri hakkında onlara iyi bir şema çizmektir. Bir nevi çalışanların mentorluğunu yaparak onların performanslarını artırmak üzerine yoğunlaşmaktır. Feedforward metodu ile çalışanlar işlerine hem daha çok motive olur hem de kendilerini nasıl geliştirebileceklerine dair daha somut fikirler kazanmış olurlar.

 Bir şirkette yapılan ankete göre, çalışanların sadece ama sadece %26’sı feedback almanın kendi bireysel performanslarını artırdığını iletmiştir. Geriye kalan %74’lük büyük kısım feedback almanın kendilerini geliştirmediğini düşünmüştür. Bu durum sadece bir şirkete özgü değildir. Son yıllarda birçok şirketin feedback yöntemindense feedforward metodunu kullanmayı tercih ettiklerini gözlemliyoruz. Feedforward yöntemi feedback’in aksine eleştirel değildir, çalışanların performansını arttırıcıdır ve aydınlatıcıdır. Bu yüzden, eğer sizin de çalışma ortamınızda çalışma motivasyonu düşük çalışanlarınız varsa feedforward yöntemini denemeyi bir düşünmelisiniz. Daha ileri görüşlü ve yapıcı bir iş ortamı kurarak çalışanların performanslarını ve motivasyonlarını arttırmak oldukça mümkün.