Çalışanlara Güven ve İlham Kaynağı Olacak Otantik Liderlik | Youthall
Youth Awards 2024'te Oylama Heyecanı Başladı! Şirketlerin insan kaynakları ve işveren markası çalışmalarını değerlendirmek için tıklayın →

Çalışanlara Güven ve İlham Kaynağı Olacak Otantik Liderlik

12 Aralık 2023
İçeriği Paylaş:

Günümüz iş dünyasında, liderlik anlayışları sürekli evrim geçiriyor ve bu değişimle birlikte eski tip karizmatik liderlik anlayışı yerini daha derin ve etik bir bakış açısına bırakıyor. Bu dönüşümde, öne çıkan kavramlardan biri de "Otantik Liderlik." 


Nebraska Üniversitesi'nde bir grup endüstriyel psikolog ve yönetim bilimleri akademisyeni tarafından 2003 yılında tanıtılan otantik liderlik, liderlerin bireysel ve etik değerlere dayalı olarak nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini vurguluyor. Bizler de bu yazımızda otantik liderliğin detaylarını ve insan kaynaklarındaki etkilerini sizler için derledik. Keyifli okumalar!


Otantik Liderlik Nedir?

Otantik liderlik; liderlerin öz farkındalık, dengeli düşünme, ilişkilerde şeffaflık, içselleştirilmiş ahlaki pusula, kendini tanıma ve bir amaç için yönetme gibi temel özelliklere odaklanan bir liderlik tarzıdır. Bütünüyle bu kavram; öz farkındalık, liderin kendi güçlü ve zayıf yanlarını, motivasyonlarını, duygularını ve değerlerini anlaması anlamına gelir. Dengeli düşünme, objektif kararlar almayı ve olumlu/olumsuz geri bildirimlere açık olmayı içeren otantik liderlik; ilişkilerde şeffaflık, liderin düşünce ve duygularını açıkça ifade etmesini de gerektirir. İçselleştirilmiş ahlaki pusula, liderin kendi değerlerine bağlı kalmasını ve tutarlı olmasını sağlar.


Otantik Liderliğin Temel Prensipleri Nelerdir?


  • Öz-Farkındalık

Otantik liderler, kim olduklarını detaylı bir şekilde bilirler. Güçlü ve zayıf yanları, motivasyonları, duyguları ve değerleriyle barışık bir öz farkındalığa sahiptirler.

  • Dengeli Düşünme

Objektif değerlendirmelere dayanarak karar alırlar ve geri bildirimlere açıktırlar. Kararlarını sorgulanabilir bulurlar ve bu sorgulamaları bir gelişim fırsatı olarak değerlendirirler.

  • İlişkilerde Şeffaflık

Düşünce ve duygularını gizlemezler, açık ve net bir iletişim tarzını benimserler. İnsanlarla samimi ilişkiler kurarlar.

  • İçselleştirilmiş Ahlaki Pusula

Kendi değerlerine bağlı kalırlar, dış etkiler karşısında özgünlüklerinden ödün vermezler. Söyledikleriyle yaptıkları tutarlıdır.

  • Kendini Tanıma ve Bir Amaç İçin Yönetme

Otantik liderler, bir amaç doğrultusunda liderlik yaparlar. Kendilerini tanıyan, tutkularını ve motivasyonlarını bilen insanlardır.


Güçlü Bir Temel İçin Değerlerle Yönetmek

Otantik liderlikte, liderin kişisel değerleri ön plandadır. Lider, özgün kişiliğini tanımlayan değerlerini değiştirmemeli ve çeşitli baskılara karşı direnç göstermelidir. Bu durum, liderin güvenilirliğini artırır ve çalışanlara liderlerine güven duymaları için bir zemin sağlar. Aynı zamanda, otantik liderler uzun süreli ilişkiler kurabilme becerisine sahiptir. Güvene dayalı ilişkiler, çalışanların işlerine daha fazla odaklanmalarını sağlar ve kuruma olan bağlılıklarını artırmaya yardımcı olur.


İçtenlikle Yöneterek İlham Vermek

Otantik liderlerin duygusal zekası yüksektir. İşlerine karşı tutkularını, şefkat ve empatilerini, zor durumları aşmak için cesaretlerini ortaya koyarlar. Bu durum, liderin olumlu ve sahici ilişkiler kurmasını kolaylaştırır, aynı zamanda çalışanlarda saygı ve güven duygusu oluşturur. Yani, otantik lider, sadece zekası ile değil, duygusal zekasıyla da öne çıkar.


Otantik Liderlik Ve Çeşitlilik

Otantik liderlik, çeşitliliği bir zenginlik olarak görür.Otantik liderler, farklı kültürlerden gelen çalışanları kucaklar ve bu çeşitliliği, ekipleri daha inovatif ve yaratıcı kılacak bir avantaj olarak değerlendirmeye odaklanır.


Otantik liderlik, sadece iş performansını artırmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanların memnuniyetini de yükseltir. Bu liderlik tarzı, insan odaklı bir bakış açısıyla, etik değerlere dayanarak ve çeşitliliği kucaklayarak iş dünyasında olumlu bir değişimi temsil eder. Unutulmamalıdır ki, otantik liderlik sadece bir liderin başarısını değil, aynı zamanda tüm organizasyonun başarısını etkiler. Sürdürülebilir başarılar elde etmek için çalışanların güvenini kazanmak, motivasyonunu arttırmakta kritik bir rol oynayan otantik liderlik değerlere dayalı, şeffaf iletişim ve insan odaklı bir bakış açısıyla liderliği birleştirir. Bu nedenle, iş dünyasının geleceğinde otantik liderlik, çalışanları motive etme ve iş dünyasına ilham verme açısından kritik bir rol oynamaya devam edecek gibi görünüyor.