2023'de Youthall Etkinliklerinde Neler Yaptık? | Youthall

2023'de Youthall Etkinliklerinde Neler Yaptık?

13 Ocak 2024
İçeriği Paylaş:

2023 yılında, Türkiye'nin önde gelen dijital insan kaynakları çözümleri sağlayıcısı olarak, Youthall olarak, şirketlerin işveren markalarını güçlendik ve yetenek kazanımını daha da optimize ettik. Bu başarıda, iş ortaklarımızın değerli katkılarıyla birlikte binlerce genç yeteneği şirketlerle buluşturarak önemli adımlar attık.

İnsan kaynakları alanında 2023'teki en belirgin trendlerden biri, çeşitlilik, esneklik ve dayanıklılık oldu. İK profesyonelleri, iş gücündeki çeşitliliği teşvik etmek ve sürdürülebilirlik amacıyla esnek çalışma modellerini benimseme konularına özellikle odaklandılar. Şirketler, farklı kültürlerden gelen çalışanları bir araya getirerek yaratıcı bir iş ortamı oluşturmayı amaçladı. Hem işveren markalarını güçlendirmek hem de şirket içindeki işbirliği ve inovasyonu artırmak için önemli bir strateji haline geldi.

Youthall olarak, 2023 yılındaki gelişmelere adapte olarak, şirketlerin genç yeteneklere ulaşma çabalarına etkili bir destek sağlayan bir köprü rolü üstlenmeye devam ettik. İş dünyasındaki dinamiklere paralel olarak, özellikle Z kuşağının beklentilerine odaklandık ve onların profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledik.

Her iki tarafın ihtiyaçlarına yönelik düzenlediğimiz bu etkinlikler aracılığıyla iş dünyasındaki değişimlere ayak uydurmayı hızlandırdık ve işbirliğini artırmak için değerli fırsatlar yarattık. Bu sayede, düzenlediğimiz 14 farklı etkinlik konsepti ile hem şirketlerin geleceğe daha hazır bir şekilde ilerlemelerine katkıda bulunduk hem de genç yeteneklerin kariyer gelişimlerine destek sağladık.