"Gelecekteki İş Gücü Talebi Anketi" Raporu Yayınlandı! | Youthall
Fikirlerinize değer veriyoruz. Youthall Gençlerin Beklenti ve Yönelimleri Araştırması'na hemen katılın!

"Gelecekteki İş Gücü Talebi Anketi" Raporu Yayınlandı!

31 Temmuz 2023
İçeriği Paylaş:

Youthall olarak, üniversite tercih dönemi içerisinde meslek seçimi yapacak gençlerin ya da kariyerinde yeni bir rota çizmek isteyen bireylerin geleceğin meslekleriyle ilgili doğru kararlar vermelerine yardımcı olmayı amaçladığımız "Gelecekteki İş Gücü Talebi Anketi" raporumuzun sonuçları yayınlandı!


Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, geleceğin iş gücünün hangi alanlara odaklanacağı ve hangi mesleklerin öne çıkacağı büyük bir merak konusu. Youthall olarak gerçekleştirdiğimiz Gelecekteki İş Gücü Talebi Anketi’ne göre, gençler ve iş dünyasının profesyonelleri geleceğin meslekleri hakkında farklı beklentilere sahip. Bu ankette, gelecekte özellikle yapay zeka mühendisliği ve dijital teknolojilere odaklanan mesleklerin gelecekte ön plana çıkacağı gözlemleniyor. Gelin, geleceğin meslekleri ve gençlerin tercihlerine dair detaylara birlikte göz atalım.

"Yapay Zeka Mühendisliği" Geleceğin Bir Numaralı Mesleği

Ankete katılan gençlerin yüzde 73'ü, 10 yıl sonra geleceğin meslekleri arasında yapay zeka mühendisliğinin birinci sırada yer alacağını düşünüyor. Bu sonuç, teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde gençlerin geleceğe yönelik öngörülerini yansıtıyor. Yapay zeka, otomasyon ve dijital dönüşüm süreçlerinin hız kazandığı günümüzde, yapay zeka mühendisleri büyük bir öneme sahip olacak gibi görünüyor.

İş dünyasının profesyonelleri ise yapay zeka mühendisliğinin yanı sıra, sürdürülebilirlik uzmanlığını, yenilenebilir enerji uzmanlığını ve robotik mühendisliğini geleceğin önde gelen meslekleri olarak öngörüyor. İş dünyasının giderek daha fazla çevre dostu ve sürdürülebilir yaklaşımlara yönelmeye başladığını gösteren bu sonuçlara göre, özellikle çevre bilinci ve yeşil teknolojilere olan talep, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji alanlarında uzmanlaşanların iş bulma şansını artırabilir.

Dijital Dönüşümün İş Gücüne Etkisi Büyük!

Ankete katılan gençlerin tercihlerine bakıldığında, "yazılım ve uygulama geliştiriciliği", "dijital pazarlama uzmanlığı" ve "uzay araştırmaları mühendisliği" gibi dijital dönüşümü yansıtan mesleklerin gelecekte iş gücü talebini derinden etkileyeceği görülüyor.

Gelecekteki İş Gücü Talebi Anketi, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde bazı meslek alanlarının varlığının azalacağını da ortaya koyuyor. Ankete katılan iş dünyası profesyonellerine göre, bu değişimler özellikle "basım ve yayım", "satış", ve "imalat ve üretim" alanlarında belirgin olacak. Baskı ve yayıncılık alanında yaşanan dijitalleşme ve dijital medya tüketiminin artması, ankete katılanların yüzde 18,2'sinin "basım ve yayım" alanının varlığının azalacağını düşünmesine neden olduğu görülüyor. E-ticaret ve dijital platformların yükselişi, tüketim ve alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ederken, ankete katılanların yüzde 16'sı teknolojinin gelişmesiyle birlikte "satış" alanındaki istihdamın da zamanla azalacağını öngörüyor.

Diğer bir yandan, endüstri ve imalat sektöründe ise otomasyon ve robotik sistemlerin yaygınlaşması, ankete katılanların yüzde 15,2'sinin "imalat ve üretim" alanının varlığının azalacağına dair beklentisini doğruluyor. Otomasyonun artmasıyla birlikte, bazı üretim süreçleri daha verimli hale gelirken, insan iş gücüne olan ihtiyaç gelecek yıllarda azalabilir.

Geleceğin İş Dünyasında Ön Planda Olacak Yetkinlikler "Yaratıcılık ve Yenilikçilik"

Anket sonuçları, gelecekte iş dünyasında hangi yetkinliklerin ortaya çıkacağını da belirledi. Ankete katılan iş dünyası profesyonellerin yüzde 72’sine göre, "yaratıcılık ve yenilikçilik" iş dünyasının gelecekteki en önemli yetkinlik tercihi olacak. İş dünyasında öncelikli olacak diğer yetkinliklerin başında ise “problem çözme/karar verme yeteneği", "adaptasyon/değişime uyum sağlama" ve "eleştirel düşünme/analiz" geliyor.

Gençlerin Tercihlerinde Öncelikli Faktör "Kazanç ve Gelişim Olanakları"

Gençlerin yüzde 73,5'i, meslek seçimlerinde öncelikli olarak yüksek maaş ve kazanç potansiyelini göz önünde bulunduruyor ancak yüzde 87'si, gelecekteki gelişim ve kazanç fırsatlarını da dikkate alarak bir meslek seçmeyi planlıyor. Finansal istikrarı sağlamakla birlikte kişisel tatmin ve kariyer gelişimi için uygun bir meslek tercih etme eğiliminde olan gençlerin tercihleri de değişime uğruyor.

Araştırmada, gençlerin mesleklerinin geleceğine ilişkin bakış açıları da incelendi. Ankete katılan gençlerin üçte birinden fazlası (yüzde 38,4) gelecekleriyle ilgili meslekleri hakkında endişe duyuyor. Bu endişeleri, gelecekte iş dünyasının nasıl şekilleneceği ve mevcut mesleklerin ne kadar geçerli olacağı konusundaki belirsizliklerle ilişkilendiriliyor. Gelecekleriyle ilgili endişe duymayanların oranı %34,3'te, kararsızların oranı ise yüzde 27,3’te kalıyor.

Geleceğin mesleklerine dair beklentiler, gençlerin ve iş dünyasının profesyonellerinin farklı perspektiflerinden şekillenmeye tüm hızıyla devam ediyor. Gençlerin yapay zeka mühendisliğini önde gelen meslekler arasında görmesi, teknolojiye olan talebin arttığının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Diğer yandan, iş dünyasının sürdürülebilirlik ve dijital teknolojilere yönelik mesleklerde büyüme öngörmesi, çevre bilincinin arttığını ve yeşil teknolojilere olan ilginin yükseldiğini de gösteriyor.

Sonuç olarak, geleceğin iş gücü, yenilikçi ve yaratıcı çözümlerle donanmış, değişime uyum sağlayabilen, çevreye duyarlı ve dijital teknolojilere hakim bireylerden oluşacaktır. Bu süreçte gençlere düşen görev ise potansiyellerini keşfetmek, ilgi alanlarını belirlemek ve geleceğe yönelik doğru kararlar vermek olacaktır. Geleceğin meslekleri, hem gençlerin yetenekleriyle uyumlu olacak hem de toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde şekillenmeye devam edecektir.