#3 Tersine Beyin Göçü İle İlgilenen Başlıca Alanlar | Youthall
Youth Awards 2024'te Oylama Heyecanı Başladı! Şirketlerin insan kaynakları ve işveren markası çalışmalarını değerlendirmek için tıklayın →

#3 Tersine Beyin Göçü İle İlgilenen Başlıca Alanlar

15 Nisan 2022
İçeriği Paylaş:

Tersine beyin göçü, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerdeki yüksek nitelikli bireyleri ülkelerine çekme sürecidir. 


Türkiye’de tersine beyin göçü çalışmaları son zamanlarda ivme kazanmış olup bu konularda çalışmalara başlanmıştır. Teknolojik çalışmalar ve geliştirilen kabiliyetler ile bireylerin yurt dışında edindikleri bilgi ve deneyimleri sayesinde katkı sağlayabilecekleri çalışma alanları faaliyete geçmiştir. Bu noktada en çok duyulan kaynak, nitelikli insan gücüdür. Türkiye’de bu çalışmaların hızlanması için teknolojiye ve katma değerli üretime olan çalışmalar önem kazanmıştır. Bu doğrultuda tersine beyin göçü ile ilgilenen başlıca alanlar ve bölümler şu şekilde sıralanabilir: 


  • Sağlık Bilimleri 


Tıp, hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümleri en fazla göç veren bölümlerin başında geldiğinden bu bölüm mezunlarını geri kazanmak için gerekli çalışmalar harekete geçirilmiş ve tıp vb. araştırma merkezleri kurulmuştur. 


  • Mühendislik Bilimleri


Elektrik ve elektronik mühendisliği, Makine mühendisliği, Kimya mühendisliği, Biyomedikal mühendisliği başta olmak üzere birçok mühendislik bölümleri de beyin göçünün etkisi altındadır. Bu bölüm mezunlarının elde ettikleri birikimleri Türkiye’ye kazandırmaları için çalışmalar hayata geçirilmiştir. 


  • Fen Bilimleri

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya ve Fizik bölümleri de gerekli enstitüler, vakıflar ve burs destekleri ile tersine beyin göçü alanında destek gören bölümlerin başında gelmektedir. Başlatılan yurda dönüş seferberliği kapsamında yeni program çalışmaları ile akademisyenlerin de Türkiye'ye gelmesi hedeflenmiştir.


  • Sosyal Bilimler 

Ekonomi, Psikoloji ve Arkeoloji bölümü başta olmak üzere sosyal bilim alanlarındaki araştırmacıların projelerini Türkiye’de yürütmeleri hedeflenmektedir. 
Aynı zamanda akademi dışındaki pazarlama, işletme ve benzer sektörlerde yabancı iş gücünün bulunmasının da inovasyon ve verimliliği artırdığı düşünülmektedir. 


Tüm bu bilim alanları ve ilgili oldukları bölümler kapsamında yurt dışındaki üniversiteler veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan bilim insanlarının Türkiye'ye gelmelerini teşvik ederek; araştırma yapma, laboratuvarda çalışma, ürün geliştirme, eğitim verme, ortak proje yazma gibi akademik faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak sağlanması ilk amaç olmaktadır.