#5 Beyin Göçünü Önlemenin Yolları | Youthall
Youthall - Engineering Career Summit 5-6-7 Aralık'ta online 8 Aralık’ta fiziksel olarak 38 farklı şirketin katılımıyla gerçekleşecek.

#5 Beyin Göçünü Önlemenin Yolları

21 Nisan 2022
İçeriği Paylaş:

Bireylerin daha yüksek standartlara ulaşma amacıyla yurtlarından ayrılmaları anlamına gelen beyin göçü, gelişmekte olan ülkelerin her yıl binlerce yeteneğini kaybetmesine yol açıyor. Gittikçe daha kritik bir hal alan problem, göç alan ülkelere önemli katkılar sağlarken göçmenlerin ana yurdunda ise ekonomiden kamu hizmetlerine kadar birçok alanda verimliliği düşürüyor.

Ülkelerin ilerleyişini bu denli kısıtlayan ve geniş bir yelpazede olumsuz etkileyen beyin göçünü önlemenin yolları ise uzun yıllardır araştırılıyor. Peki bu sorun karşısında başvurulması önerilen tedbirler nelerdir, beyin göçü nasıl tersine çevrilebilir? Dilerseniz, birlikte inceleyelim!


  • Özendirici devlet politikaları umut teşkil ediyor.

Devlet tarafından sağlanan cesaretlendirici politikalar beyin göçünün önüne geçme yolunda önemli bir adım. Ülkelerine geri dönmeyi kabul eden vatandaşlara daha iyi fırsatlar sunmak adına sağlanacak vergi teşvikleri, tersine bir akışa yol açarak yurda dönmeye niyetlenen diaspora sayısını artırabilir. Farklı bir kültürde edindikleri deneyim ve sermaye ile geri dönen göçmenler, ekonomik gelişime büyük katkı sağlar.


  • Bilimin ilerlemesi için geniş bir alan sunulmalı.

Her mesleğin kendine has olan gerekliliklerini fark etmek ve buna uygun bir alan yaratmak izlenilmesi gereken bir diğer tutum. Her yıl çok sayıda doktor, mühendis ve bilim insanı ihtiyaç duydukları çalışma alanına ülkelerinde ulaşamadıkları için bu atmosferi uzakta arıyorlar. Buna bir tedbir olarak mesleki çalışma alanlarının eksikleri araştırılabilir, araştırma ve geliştirme imkanları çoğaltılabilir.


  • Ekonomik imkanlar iyileştirilmeli.

Beyin göçünün nedenlerine bakıldığında en üst sıralardaki yerini koruyan maddi sıkıntılar, göç sorununun aşılmasında büyük bir rol oynuyor. Daha iyi ekonomik fırsatlara ulaşma amacıyla ülke değiştiren çalışanlar düşünüldüğünde göç veren ülkelerin teklif ettiği maaşların gözden geçirilmesi etkili bir çözüm olabilir. Ücretlerin tam anlamıyla eşitlenmesini beklemek gerçekçi olmasa da kayda değer bir gelişim için bazı sorular sorulmalı: Her alandan insan için yeterince iş imkanı var mı, sunulan imkanlar onlar için yeterli olacak mı?


  • Refah bir ortam sağlanmalı.

Ekonomik yetersizlikler insanları beyin göçüne iten önemli bir sebep olsa da ondan daha üstün bir etken var ki o da refah bir ortam arayışı. Bu istek göz önünde bulundurulduğunda ifade özgürlüğünün sağlandığı, kişisel sınırlara dikkat edilen bir atmosfer yaratmak oldukça önemli. Herkesin özgür hissedeceği iş ve eğitim kültürüne ulaşmak hedeflenebilir.


  • Piyasadaki kadın ve erkek eşitsizliğinin önüne geçilmeli.

Araştırmalar gösteriyor ki kadınlar erkeklere kıyasla yaklaşık %17 oranında daha fazla beyin göçü yapıyor. Bu cinsiyet ayrımına göre en fazla göç eden kitle yüksek vasıflı kadınlar olduğundan dolayı ülkelerinde onlar için daha fazla fırsat sağlamak, beyin göçü sayısını azaltmak için bir başka gerekli tedbir.