Çalışanlarınızın Şirkete Bağlılıklarını Nasıl Artırabilirsiniz? | Youthall
Depremden etkilenen gençlerin iş hayatına devam etmeleri ve istihdama katılmaları için #seninleyiz seferberliğini başlatıyoruz.

Çalışanlarınızın Şirkete Bağlılıklarını Nasıl Artırabilirsiniz?

12 January 2023
Share:

Çalışan Bağlılığının Önemi

Pandemi dönemiyle birlikte insanlar maddi konuların yanı sıra daha çok mutlu olabilecekleri ve kendilerini huzurlu hissedebilecekleri alanlara ve kurumlara yönelişe geçti. Bunun yanında şirketlerde küçülmelere gittiler ve işlerinde maksimum verim alan kişiler hariç geri kalan kişilerin işten çıkarılmalarına birlikte şahit olduk. Her iki olay da birlikte paralel olarak değerlendirilmesi mümkün olan olaylar olup bu tablonun bize sunduğu önemli noktalardan birisi çalışanların çalıştıkları kurumda maksimum verimli ve bağlı bir şekilde kalmasıdır. Şirketlerde 2023 yılına gelindiğinde genel politikalarında bu olguyu çok önemsemektedirler. Bu yüzden gelişen ve globalleşen dünyada insanların sınırlarının da artık olmaması gibi unsurlar şirketlerin ellerindeki eleman ve potansiyelleri tutmasına çabaladıklarını görmekteyiz.