Doğuş Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Buse Özen ile Fast Company Employer Brands Röportajı

14 October 2021
Share:

İşveren Markası yaratma stratejinizin 3 önemli bileşenini/vazgeçilmez özelliğini paylaşır mısınız?

Marka olmak deyince akla gelen en azından gözümüzde ilk canlanan “hikaye yaratmak” oluyor. Burada bahsettiğimiz işveren markası yaratmak konusunda da 70 yıl önce bu ülkenin topraklarından filizlenip kök salan, içimizden, bizden bir hikayenin çok değerli ve büyük ailesini nasıl daha fazla birbirine kenetleriz düşüncesinden yola çıktığımız söyleyebilirim.

Doğuş Grubu olarak farklı coğrafyalardan 19 bin çalışanımızla birlikte otomotiv; inşaat; medya; yeme-içme, turizm & perakende; gayrimenkul ve enerji olmak üzere çok farklı dinamiklere sahip 6 ana sektörde faaliyet gösteriyoruz. Sektör çeşitliliğimizin en büyük ortak noktası ise hepsinin odağında insan olması. Grup şirketlerimizin sinerjisinden beslenen Doğuş markası özelinde büyük bir bilgi ve verinin ışığında, çevik, yeni deneyimler yaratmaya odaklanan, sürdürülebilirlik ve iş birliğini ilke edindiğimiz bir kültürle çalışıyoruz. Hizmet ve ürünlerimizdeki insan odaklı bakış açısını her gün bir adım daha ileriye taşıyor olmamızın temelinde aynı yaklaşımı şirket içinde de benimsemiş, refleks haline getirmiş olmamız yer alıyor.

İşveren markasının bir hedef olmaktan öte çalışanlarımızın, ailelerinin ve paydaşlarımızın hayatlarına değer katan çalışmaların sonucu olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda da tüm projelerimizi “Hepimiz İçin İyi Bir Gelecek” vizyonuyla yürütüyoruz.

Değişim dinamikleri eskisinden çok daha hızlı, dolayısıyla “jenerasyon” dediğimiz ayrımların da değişim süresi daha da hızlandı. Farklı jenerasyonlarla, beklentilerle ve alışkanlıklarla birlikte verimli çatışmalar ve üretimle sonuçlanan uzlaşmalarla çalışmayı başarabilmek artık bir zorunluluk. Bu noktada da biz Grubumuz bünyesinde tüm farklılıklarımızı gözeten, kapsayıcı, eşit bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, departman, unvan gibi kalıplar yerine tüm çalışanlarımızın özgürce fikirlerini, projelerini, geri bildirimlerini paylaştığı ve eşitlik ilkesine dayalı bir vizyonu benimsiyoruz. Değişimin beraberinde getirdiği esneklik, uyum, çeviklik kavramları da insan odaklı yaklaşımın devamı olarak hem işveren markası hem de Grup olarak hayata geçirdiğimiz tüm çalışmaların temelini oluşturuyor. İşveren markası çalışmalarımızda günümüze ve gelecek öngörülerine uygun, uzun vadeli bir vizyonla, küçük ve sürekli adımlar atarak ilerliyoruz. Değişen şartlar ve yeni trendlere uygun olarak çalışmalarımızı güncelliyoruz. Dünyadaki büyük akımlar dışında arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını dinliyor, esnekliğin bir parçası olarak tüm çalışanlarımızı sürece dahil ediyoruz. Burada özellikle fikir paylaşım platformları yaratıyor, projelerimizi anlık geri bildirimlere dayalı olarak geliştiriyoruz.

İnsan odaklılık, esneklik ve kapsayıcılık çerçevesinde geliştirdiğimiz uygulamalarla projelerimizin etkinliğini takip etmek ve sonuçları ölçmek süreç yönetiminde önem verdiğimiz kriterler. Ölçümleme yaparken tüm çalışmalarımız için OKR (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) ve KPI (Temel Performans Göstergesi) belirlemeleri yapıyor, ölçümleyebileceğimiz araçları belirliyor ve elde ettiğimiz verileri temel alarak projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Başarılı bir işveren markası olarak Kovid-19 döneminde nasıl bir strateji izlediniz, fark yarattınız?

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ülkemizde de varlığını göstermesi ile toplum olarak alışılmışın dışında, yeni yaşam ve çalışma koşullarını hep birlikte deneyimlediğimiz bir yılı geride bıraktık. Henüz pandemi süreci bitmiş değil. Cevabını hep birlikte bulmaya çalıştığımız yepyeni soruları da beraberinde getiren bu süreçte kurum olarak şeffaf ve kesintisiz iletişim akışıyla, “sağlığımız önceliğimiz” ve “birlikte güçlüyüz” mottolarını yaptığımız her işin, attığımız her adımın temeline yerleştirdik. Bizim için çalışanlarımızın sağlığı daima öncelikli olduğu için hızla Doğuş Grubu bünyesinde doktor ve akademisyenlerin katılımıyla bir Sağlık Kurulu oluşturuldu. Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda başta turizm ve yeme-içme olmak üzere Grubumuzun faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde en doğru ve en etkili önlemler hayata geçirildi.

Değişimin çok hızlı seyrettiği bu dönemde çalışanların ve ailelerinin fiziksel, ruhsal, zihinsel sağlığını korumaya ve farklı alanlardaki sorularına uzaktan yardımcı olmak üzere “anında destek” servisini hayata geçirdik. Grubumuz 7/24 destek hattı ile alanında uzman kişilerden sağlık, psikolojik danışmanlık, evde ve ofiste ergonomi, hukuki bilgiler, mali hizmetler, sosyal yaşam, yeni doğan bakımı, sağlıklı beslenme, veteriner danışmanlığı gibi birçok konuda çalışanlarımıza destek sağlıyoruz.

Çözüm sürecine çalışanlarımızı da katarak planlamalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Tüm süreci interaktif geçirerek çalışanlarımızdan aldığımız geri bildirimlerle değişen yeni koşullara hızla uyum sağladığımıza inanıyoruz. Teknolojik alt yapımız sayesinde tüm iş süreçlerimizi verimli ve aksatmadan yönetebiliyoruz.

Evlerimizde daha fazla vakit geçirmek zorunda kaldığımız bu dönemde mesleki ve kişisel gelişime yatırım yapmanın kaçınılmaz olduğunu gördük. Bu yaklaşımla online eğitim ve gelişim platformumuz olan Do Akademi’yi çevik bir çalışmayla pandeminin başında hayata geçirdik. Sağlıklı yaşam seminerleri, üst düzey yöneticilerin deneyimlerini dinleyebildiğimiz SmallTalks söyleşileri ve alanında uzman konuşmacılarla çalışanları bir araya getirdiğimiz Öğle Arası Sohbetleri konseptlerini de dijital ortama taşıyarak tüm çalışanlarımızın erişimine sunduk.

Çalışma Deneyimleri, Employee Well-Being, Kriz ve Risk Yönetimi, Dijitalleşme, Yeni Çalışma Modelleri, Davranış Modelleri ve Yeni Liderin Özellikleri gibi başlıklar altındaki çalışmalarımızı ise sürdürüyoruz. Doğuş Teknoloji ile geliştirdiğimiz ve yine bu dönemde hayata geçirdiğimiz proje/fikir paylaşım platformu Mindo’ya ek olarak Odaklı Buluşmalar ile de üst düzey yöneticiler ile fikirlerini paylaşmak ve yeni projeler geliştirmek isteyen çalışanlarımızı bir araya getiriyoruz. Tüm bu yeni uygulamalarımızı sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda da ofis ve çalışma düzeninin aynı düzlemde mümkün olabileceği hibrit çalışma modelleri geliştiriyor, çok lokasyonlu bir yapıya sahip olmanın avantajını kullanarak farklı ofislerde ortak çalışma alanları oluşturuyoruz.

Biz, pandeminin daha en başında çok sıkı ve öngörüsü yüksek bir çalışma temposuna girdik. Başta Doğuş Grubu çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarımızın fiziksel, sosyal, duygusal, psikolojik ve finansal sağlık ve refahını kurum stratejilerinin merkezine yerleştirdik. Doğuş Grubu olarak yaşam kalitemizi arttırmak üzere insanımız ve memleketimiz için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmanın heyecanı içinde İyi Yaşam, İyi Gelecek projesini başlattık. Bu heyecanla her ay hayatlarımıza değer katan yeni bir tema ile İyi Yaşam, İyi Gelecek fikirlerini hayata geçiriyoruz. 2021 yılına "Aile"​ teması ile başladık. Uzman psikologlarla ebeveynlerin bir araya geldiği sohbetler, Doğuş Grubu markalarıyla çocuklara özel atölye çalışmaları, kodlama eğitimi, çocukların kendilerini keşfetme yolunda bir adım olan beden perküsyonu çalışması, sürdürülebilirlik ve çevre bilincini erken yaşta kazandırmak üzere kurgulanan geri dönüşüm projeleri gibi pek çok çalışma yaptık. Projelerimize Şubat ayında "Yenilen"​, Mart ayında “Keşfet”, Nisan ayında “Öğren”, Mayıs ayında ise “Merak Et” temalarıyla devam ediyoruz.

İşveren markalarının en önemli özelliği, yetenekleri çekmek ve bünyelerinde tutmaya devam etmek. Siz bu konuda nasıl bir strateji izliyorsunuz?

İşe alım süreçlerinde ağırlıklı olarak yeni mezun veya uzman seviyesi için değerlendirmeler yaparak uzun vadede birlikte gelişmeyi ve ortak bir kültürle büyümeyi önemsiyoruz. Birlikte yürüyeceğimiz yeni arkadaşlarımızı belirlemek, yeni yeteneklere ulaşmak ve bu süreci karşılıklı olarak daha verimli ve gelişim odaklı kılmak için alternatif yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye ve dünyadaki iyi uygulamalardan ilhamla geliştirdiğimiz yenilikleri işe alım dahil tüm insan kaynakları süreçlerimize entegre ediyoruz. Grubumuzdaki farklı şirketlerde süreç yönetimine yönelik yeni uygulamalar başarıyla devam ediyor. Veri ile çalışma kültürümüze uygun, potansiyel yeteneklere ulaşmak ve çalışılacak vakalardan ilham almak üzere veri projeleri çalışanları, yazılımcılar ve öğrencilerin katılımıyla Doğuş Teknoloji ile Doğuş Datathon’unu organize ettik. Yine Doğuş Teknoloji Geleceğe Giriş Genç Yetenek Programı ile teknik ve yetkinlik bazlı değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan 2., 3., 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencileri Doğuş Teknoloji’de benzersiz ve dolu dolu bir staj deneyimi kazanıyor. Yeni mezun ve kariyerini e-ticaret sektöründe sürdürmek isteyen genç yetenekler için e ticaret platformumuz n11.com’da iki farklı programımız bulunuyor. Bilgi teknolojileri alanında TalentHub, diğer bölümlerde çalışmak isteyenler ise Uğurlu Kariyerim programlarına katılabiliyor. Diğer bir teknoloji şirketimiz Related Digital’da ise yılın farklı dönemlerinde yeni mezun ve genç yeteneklere özel farklı staj programları organize ediyoruz. Tüm bunlara ek olarak üniversitelerle yakın temasta bulunuyor, farklı gençlik kulüpleriyle yeni iş birliği alanları yaratıyoruz. Bu programlar dışında çalışanlarımızın çocukları için toplumsal yatırım projelerimiz kapsamında iç eğitmenlerimizle kodlama eğitimleri organize ederek gelecek kuşağın potansiyel adaylarının da gelişimlerine destek veriyoruz.

Yüz yüze iletişime dayalı eski dünya düzeninin neredeyse kökten değiştiği günümüzde mevcut koşullara uyum sağlayarak staj programlarımızı dijitale taşıdık.

Bu yıl Ocak ayında tüm Grup şirketlerimizdeki toplam 140 stajyerimiz için ‘Online Stajyer Gelişim Programı’nı hazırladık. Stajyerlerimiz program boyunca Doğuş Grubu markaları ve projeleri hakkında detaylı bilgi alırken; kişisel gelişimden mesleki eğitimlere kadar pek çok alanda deneyim kazanma fırsatı buldular. Doğuş Grubu Sektör Sohbetleri'nde yöneticiler ilham veren kariyer yolculuklarını genç yeteneklerle paylaştı. Doğuş Grubu'ndaki çevik, veri ve deneyim odaklı çalışma kültürü ile bilgi sahibi olan stajyerlerimiz, networking atölyelerinde farklı ekiplerle tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu. CV danışmanlığı seansları ile de stajyerlerimize kariyer yolculuklarında rehberlik desteği verdik.

İşveren markası olma konusunda yol alan şirketlerdensiniz. Bu konuda aldığınız sonuçları, özellikle yetenek çekme ve yetenekleri bünyede tutma konusundaki performansınızı paylaşır mısınız?

Doğuş Ailesi’nin yurt içinde ve dışındaki çalışanlarıyla bağını ve iletişimi güçlendirmek ve “önce insan” diyerek tüm adımlarımızın merkezine çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını almakla başladık işe.

Burada geliştirdiğimiz bu anlayışı da Yönetim Kurulu Başkanımız Ferit Şahenk’in vizyonuyla kurguladık. Aile olmak ve Grubumuzun başarılarını hep birlikte paylaşmak konusunda hepimize ilham veren Ferit Bey’in insanı odağa alan Doğuş 3.0 vizyonuyla artık iş veren markası olma konusunda da hedefimiz büyük.

Yaklaşık 7 yıl evvel hayata geçirdiğimiz Grup içi iletişim markamız olan intranetimiz Do’lu Hayat ile şirketlerimizle ilgili güncel haberleri anlık paylaşıyor ve çalışma arkadaşlarımızla burada iletişim kuruyoruz. İçinde bulunduğumuz bu sıra dışı dönemde haftanın 7 günü tüm mecralarımızdan bilgi paylaşımıyla şeffaf bir iletişim akışı sağladık ve interaktif içeriklerle çalışanlarımızı da sürece kattık.

Çalışmalarımızın olumlu sonuçlarına bakarak etkileşimimizin geçmiş dönemlere göre 2 katın üzerine çıktığını gördük. Üst yönetimimiz ve farklı Grup şirketlerindeki çapraz ekiplerden çalışma arkadaşlarımızla küçük gruplar halinde düzenli olarak bir araya geldiğimiz ve mevcut işimiz dışındaki alanlarda da sorumluluk alabileceğimiz proje ekipleri oluşturduğumuz komite buluşmalarımız pandeminin başından bu yana devam ediyor. Grup dışında ise iletişim ve işveren markası çalışmalarımızı üniversiteler, gençlik platformları, dernekler, iş dünyasına yönelik basılı ve dijital mecralar, sosyal medya kanalları gibi farklı hedef kitlelerine ulaşabileceğimiz kanallar aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızda iç iletişim tarafında gerçekleştirdiğimiz projelerden beslenerek marka algımızı güçlendiriyor, aynı zamanda sosyal sorumluluk sahibi kurumsal vatandaşlar olarak toplumumuza değer katacak çalışmalar geliştiriyoruz.

İşveren markası, uzun bir yolculuk... Bu yolculukta hedeflerinizi paylaşır mısınız?

“İşveren markası” kavramının bir hedef olmaktan öte gerçekleştirdiğimiz çalışanlarımızın, ailelerinin ve paydaşlarımızın hayatına değer katan çalışmaların sonucu olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda tüm çalışmalarımıza “hepimiz için daha iyi bir gelecek” vizyonuyla devam etmeyi ve dünya standartlarındaki uygulamalarımızı verilerle hareket eden, sürdürülebilir bir yaklaşımla Doğuş Grubu eko sistemine yaymayı hedefliyoruz.

Temel yaklaşımınızı bir cümle ile özetlemenizi rica etsek, ne dersiniz?

Yaptığımız her işin daha büyük bir amaca hizmet etmesi ihtiyacıyla hareket eder; Doğuş’tan İyi Bir Gelecek Doğuş ile Gelecek vizyonuyla memleketimize fayda sağlamak ve toplumsal yaşamı zenginleştirmek amacıyla tutkuyla çalışırız.