Esas Sosyal Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)-Muhasebe Asistanı - Youthall

Esas Sosyal

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)-Muhasebe Asistanı

Esas Sosyal - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)-Muhasebe Asistanı

Açık Pozisyon:

 • Muhasebe Asistanı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal ile Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı çerçevesinde yaptığımız iş birliği kapsamında bir yıl boyunca (1 Eylül 2023 - 23 Ağustos 2024) tam zamanlı olarak çalışacak ve İlk Fırsat Akademisi eğitim faaliyetlerine katılacak genç takım arkadaşları arıyoruz.

İlan Tanımı

Başvuracak gençlerin üniversiteden 2022 Haziran ve sonrasında mezun olmuş ve daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. Genel başvuru kriterleri ve pozisyonlar hakkında gerekli şartları aşağıda görebilirsiniz.

Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve başvuru kriterlerini DİKKATLE okumanızı rica ederiz.

*Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında her aday sadece bir ilana başvurma hakkına sahiptir.

İş Tanımı:

 • SGK ve muhtasar ödemelerinin muhasebe firmasıyla takibinin yapılması ve destek verilmesi,
 • Mali ve idari süreçlerinin iyileştirilmesi ve sistem geliştirilmesi çalışmalarına destek verilmesi, bağış toplama organizasyonlarına katkı sağlanması, kurum sözleşmelerinin takibinin yapılması,
 • Faaliyetlere ait gelir ve giderlerin takibi ve ilgili kayıt dosyasına işlenmesi, tedarikçi fatura takibi ve ödemelerinin vade sürelerinde yapılması, faturaların muhasebe sistemine işlenmesi, ay kapanışından sonra aylık bütçe ve raporların hazırlanmasına destek verilmesi; gelir-gider ve diğer finansal analiz raporlarının hazırlanmasına yardım edilmesi,
 • Genel muhasebe, finansal ve bütçe-raporlama işlemlere destek verilmesi,
 • Fatura, masraf formu ve benzeri resmi evrakın günlük muhasebe kayıtlarının yapılması muhasebe kayıtlarının dosyalanması, yevmiye fişlerinin sınıflandırılması ve dosyalanması,
 • Firmalar ile cari hesap mutabakatlarının aylık olarak yapılması,
 • Bağış makbuzlarının hazırlanması ve muhasebe sistemine aktarılması,
 • Dönemsel denetim çalışmalarına destek verilmesi,
 • Ödemelerin, banka hesaplarının sistemli bir şekilde izlenmesi ve işlenmesi, resmi daireler idari işlemler ve alış faturalarının işlenmesi ve takibi, tedarikçi fatura takibi ve faturaların muhasebe girişinin sağlanması,
 • Muhasebe evrakının mevzuata, sözleşmeye, eklerine veya şekil/usul şartlarına göre kontrollerini ve muhasebeleştirilmesinin yapılması, muhtasar beyannamesinin sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesi ve benzeri bildirimlerin hazırlanmasına destek verilmesi,
 • Satıcı ve diğer cari hesapları izlenmesi, mutabakatlarının yapılması ve haftalık ödemelerini gerçekleştirilmesi, sabit kıymetlerin, proje ve yatırımların ERP’ye tanımlaması, yurtiçi ve yurt dışından gelen burs geri ödemelerinin kontrolü ve muhasebe kayıtlarının yapılması,
 • Aylık harcırah/ fiş dökümlerinin ilgili evraklara takılması, paylaştırılan şube evraklarının şekil şartlarına bakılması, ihale takviminin hazırlanması,
 • Günlük banka işlemleri olarak hesaplar arası virman işlemlerinin, banka hesaplarına gelen her türlü masraf ve kesintilerin muhasebeleştirilme işlemlerinin yapılması, ay sonu vadesiz TL ve döviz hesaplarının mutabakatlarının sağlanması, bankalardan hesap cüzdanları ve banka ekstrelerinin alınması,
 • Gelen bağışların muhasebe kayıtlarının doğruluğu ve banka hesaplarının kontrolü, Likit fon girişleri muhasebe kayıtlarının yapılması, sürdürülebilir fonların istenildiğinde güncel fon ve mali bilgilendirilmesini üst yöneticilerine ve ilgili birimlere bildirilmesi. Finans piyasaları verilerin takibinin yapılması.

Kurum İle ilgili Bilgiler;

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile “devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak” amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kurulmuştur. İlköğretim çağındaki çocuklara “okul dışı eğitim desteği” vermeye odaklanan TEGV, yıllar içinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olmuştur.

Pozisyon İle ilgili Bilgiler;

Değerli Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 2023 Katılımcı adayı; Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda Bilgi Teknolojileri Uzmanı olarak çalışmaya başladığında 7 kişilik bir ekibe dahil olacaksın. İlk Fırsat Programı kapsamında ekibimizde 1 yıl çalışma deneyimi elde ederek; analitik düşünme, planlama ve organizasyon, çözüm odaklılık ve takım çalışması yetkinliklerini kazanacaksın.

Çalışma Düzeni

Hibrit çalışma düzeni. (Detaylar departmanların işleyişine göre belirlenecek.)

Kurum Lokasyonu

İçerenköy Mah. Askent Sok. No:3/A Kat : 10 Kosifler İş Merkezi Ataşehir / İstanbul

Yan Haklar;

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak her çalışanımıza Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Yol Yardımı (Brüt 560TL), Nakit yemek desteği (Günlük 110TL) sağlamaktayız. Yan haklar Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı katılımcılarının aldığı ücrete ek olarak ayrıca ödenmektedir.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı Hakkında

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla iş birliği içinde sürdürülen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) tam zamanlı ilk iş deneyimlerini kazanmalarını desteklemektedir.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 2023 Dönemi için program kapsamında iş birliği yapılan kurumlardan biridir. Yukarıdaki pozisyona iş başvurusu yapan ve seçilen genç katılımcı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda 12 ay boyunca işbaşı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.

Buna ek olarak genç katılımcı, Esas Sosyal tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Esas Sosyal’ den referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır.

Sorumluluklar

 • Üniversitelerin Muhasebe, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi vb. bölümlerinden mezun,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • Dikkatli, titiz, iş takibi yapabilen,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi olan.

Aranan Nitelikler

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı tarafından desteklenen bu pozisyona başvuracak kişilerin aşağıdaki kriteri sağlaması gerekmektedir.

 • Herhangi bir devlet üniversitesinden 2022 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş
 • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri olması
 • Daha önce tam zamanlı çalışmamış olması (Stajlar ve dönemsel çalışmalar bu kapsamda değildir)
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması
 • 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı için çalışmayı taahhüt etmesi
 • 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına tam katılacağını taahhüt etmesi
Esas Sosyal hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misin?
Profili İncele