Esas Sosyal Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Derneği (TÜRKÇİMENTO)-İnsan Kaynakları ve İdari İşler Uzman Yardımcısı | Ankara, Ofis - Youthall
Youth Awards 2024'te Oylama Heyecanı Başladı! Şirketlerin insan kaynakları ve işveren markası çalışmalarını değerlendirmek için tıklayın →

Esas Sosyal

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Derneği (TÜRKÇİMENTO)-İnsan Kaynakları ve İdari İşler Uzman Yardımcısı | Ankara, Ofis

İlan Kapandı.

Esas Sosyal - Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Derneği (TÜRKÇİMENTO)-İnsan Kaynakları ve İdari İşler Uzman Yardımcısı | Ankara, Ofis

Açık Pozisyonlar

 • İK ve İdari İşler Uzman Yardımcısı

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Derneği (TÜRKÇİMENTO) olarak Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal ile Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı çerçevesinde yaptığımız iş birliği kapsamında bir yıl boyunca (1 Eylül 2024 - 22 Ağustos 2025) tam zamanlı olarak çalışacak ve İlk Fırsat Akademisi eğitim faaliyetlerine katılacak genç takım arkadaşları arıyoruz.

İlan Tanımı

Başvuracak gençlerin üniversiteden 2023 Haziran ve sonrasında mezun olmuş ve daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. Genel başvuru kriterleri ve pozisyonlar hakkında gerekli şartları aşağıda görebilirsiniz.

Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve başvuru kriterlerini DİKKATLE okumanızı rica ederiz.

*Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında her aday sadece bir ilana başvurma hakkına sahiptir.

İş Tanımı

İK Çalışmaları

 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması ve güncellenmesi işlemlerini yürütmek,
 • Personelin maaş bordrolarını düzenlemede yardımcı olmak,
 • Personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerini kanun ve mevzuatlara uygun şekilde takip etmek,
 • Personelin terfi, nakil, istifa ve emeklilik gibi işlemlerin yürütülmesine destek vermek,
 • İSG ile ilgili evrakların iş yeri uzman ve hekimine bildirilmesi,
 • İşten çıkış, nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Personel kıdem ve ihbar yükümlülüklerinin takibini yapmak,
 • Tutanak, ihtar, savunma gibi evrakları hazırlamak,
 • İşe alım ön elemeleri ve ön görüşmelerde yer almak,
 • İşe başlayan çalışanların genel oryantasyonunu programlamak,
 • Personel izinleri ile raporlarını takip etmek,
 • Çalışan BES, sağlık sigortası vb. süreçlerin takibini yapmak,
 • Personelin rutin olarak sağlık kontrollerinin kaydını tutmak, zamanı gelen sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak.

İdari Çalışmalar

 • Birliğe gelen ve giden evrakların kaydının yapılarak ilgili birimlere ve kuruluşlara iletilmesi,
 • Dernekler mevzuatını takip etmek, Dernekler Kanuna göre gelen-giden evrak defterlerini eksiksiz tutmak, Birimlerden gelen yazıların ilgililere iletilmesinin sağlanmak,
 • Birlik üyeliği ile ilgili dernekler mevzuatı kapsamında işlerin takibini yapmak,
 • Birlik Yönetim ve Genel Kurul toplantı dosya hazırlıkları,
 • İç hizmetler; Birliğin bina ve tesisleri ile Birlik veya kiralık araçların bakım-onarımı, temizlik, ısınma, aydınlatma, ulaşım, güvenlik, yemek vb. idame hizmetlerini temin etmek,
 • İç-Dış Haberleşme; İdari işlerle ilgili iç ve dış yazışmaları ve raporlamaları yapmak ve bunların dosyalanmasını sağlamak,
 • Birlik ve İktisadi İşletmelerine bağlı bilgi işlem altyapısının kontrolünü ve koordinesini sağlamak,
 • Üst yönetim asistanının görevlerini koordine etmek.

Satın Alma

 • Şartnamelere istinaden Satın alma yönetmeliğinde belirlenen yetkiler dahilinde satın alma birim sorumlusu ile teklifleri teklif toplamak,
 • Pazar araştırması yapmak,
 • Satın alma taleplerinin takibini yapmak,
 • ERP sistemine veri girişlerini yapmak,
 • Siparişin teslim alınmasıyla ilgili süreçleri kontrol ederek satın alınan ürünün ya da hizmetin zamanında yerine ulaşmasını ve tamamlanmasını sağlamak,
 • Siparişi verilen malzemenin teslimi konusunda ilgili müdürlükle birlikte çalışmak.

Kurum ile İlgili Bilgiler

TÜRKÇİMENTO, Türk çimento sektöründe daha kaliteli ürün, daha verimli hizmet anlayışı ile sektörel sorunlara toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı çalışma anlayışı ile çözüm bulmak amacıyla 1957 yılında Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimizde 61 personel tam zamanlı çalışmaktadır.


Faaliyetlerimiz

İdari Alanda

 • Sektörün problemlerinin çözümünde hükümet nezdinde girişimlerde bulunmak,
 • Sektöre halkla ilişkileri konusunda hizmet vermek,
 • Sektör ve Kamu için enformasyon merkezi görevi yapmak,
 • Sektörün yurt dışı mesleki ilişkilerinde öncülük etmek.

Eğitim Alanında

 • Üyelerine ve gelişmekte olan ülkeler çimento sektörlerine eğitim vermek,
 • Seminerler, sempozyumlar ve konferanslar organize etmek,
 • Dünya çimento sanayi, navlun ve yakıt pazarları konularındaki gelişmelerden üyelerini bilgilendirmek,
 • Çimento ve beton konusunda periyodik dergi ve kitap yayınlamak.

Teknik Alanda

 • Laboratuvarlarında sektör için temel ve uygulamalı araştırmalar yürütmek,
 • Üreticilerin üretiminde karşılaştıkları problemler için çözüm üretmek,
 • Üye fabrikaların üretiminin Türk ve Uluslararası Standardlara uygunluğunu denetlemek,
 • Laboratuvarlar arası test uygulamaları yapmak,
 • Teknik ve idari konularda enformasyon merkezi olarak hizmet vermek,
 • Çimento ve beton konularında faaliyet gösteren kuruluşlar ve üniversiteler ile işbirliği yapmak,
 • Çevresel etkiler konusunda ölçüm ve danışmanlık yapmak.

Pozisyonla İlgili Bilgiler

Değerli Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 2024 Katılımcı adayı; TÜRKÇİMENTO’da İK ve İdari İşler uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladığında 2 kişilik ekibe dahil olacaksın. İlk Fırsat Programı kapsamında ekibimizde 1 yıl çalışma deneyimi elde ederek; iletişim becerisi, inisiyatif alma ve öz yönlendirme, kritik düşünme ve problem çözme yetkinliklerini kazanacaksın.

Çalışma Düzeni

Hafta içi 8.00-17.30 saatleri arasında ofisten çalışılacaktır.

Kurum Lokasyonu

Dumlupınar Bulvarı 9. Km Mustafa Kemal Mah. Tepe Prime A Blok 19.kat Çankaya-ANKARA

Yan Haklar

TÜRKÇİMENTO olarak her çalışanımıza yemek, yol ücreti ve tamamlayıcı sağlık sigortası sağlamaktayız. Yan haklar Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı katılımcılarının aldığı ücrete ek olarak ayrıca ödenmektedir.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı Hakkında

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla iş birliği içinde sürdürülen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) tam zamanlı ilk iş deneyimlerini kazanmalarını desteklemektedir.

TÜRKÇİMENTO Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 2024 Dönemi için program kapsamında iş birliği yapılan kurumlardan biridir. Yukarıdaki pozisyona iş başvurusu yapan ve seçilen genç katılımcı, TÜRKÇİMENTO’da 12 ay boyunca işbaşı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.

Buna ek olarak genç katılımcı, Esas Sosyal tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Esas Sosyal’den referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır.

Sorumluluklar

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans derecesine sahip,
 • Dikkatli, özenli, planlı ve programlı çalışması,
 • Problem çözme ve analitik düşünme yeteneği olan, uzlaşmacı,
 • Sorumluluk bilinci yüksek olan, stres ve zaman yönetimini yapabilen,
 • İstekli ve hevesli olması,
 • Öğrenmeye açık olması,
 • Kendini sözlü ve yazılı şekillerde rahatça ifade edebilen,
 • Ankara’da ikamet eden veya ikamet edebilecek olan,
 • Tercihen MS Office programlarını kullanabilen adayların başvurularını bekliyoruz.

Aranan Nitelikler

TÜRKÇİMENTO’nun Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı tarafından desteklenen bu pozisyona başvuracak kişilerin aşağıdaki kriteri sağlaması gerekmektedir.

 • Herhangi bir devlet üniversitesinden 2023 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş,
 • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri olması,
 • Daha önce tam zamanlı çalışmamış olması (Stajlar ve dönemsel çalışmalar bu kapsamda değildir)
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması,
 • 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı TÜRKÇİMENTO için çalışmayı taahhüt etmesi,
 • 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına tam katılacağını taahhüt etmesi.
Esas Sosyal hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misin?
Profili İncele
× BAU Bright Görseli