Esas Sosyal Habitat Derneği-Etkinlik Asistanı | İstanbul, Ofis - Youthall
Youthall Mobil Uygulaması Yayında! İş ve Staj İlanlarını Başvur, Etkinliklere Katıl, Şirketlerle Bağlantı Kur, İndirim Fırsatlarından Yararlan.

Esas Sosyal

Habitat Derneği-Etkinlik Asistanı | İstanbul, Ofis

Son 10 gün!
Hemen Başvur
Esas Sosyal - Habitat Derneği-Etkinlik Asistanı | İstanbul, Ofis

Açık Pozisyon:

 • Etkinlik Asistanı
Habitat Derneği olarak Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal ile Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı çerçevesinde yaptığımız iş birliği kapsamında bir yıl boyunca (1 Eylül 2024 - 22 Ağustos 2025) tam zamanlı olarak çalışacak ve İlk Fırsat Akademisi eğitim faaliyetlerine katılacak genç takım arkadaşları arıyoruz.

İlan Tanımı

Başvuracak gençlerin üniversiteden 2023 Haziran ve sonrasında mezun olmuş ve daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. Genel başvuru kriterleri ve pozisyonlar hakkında gerekli şartları aşağıda görebilirsiniz.

Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve başvuru kriterlerini DİKKATLE okumanızı rica ederiz.

*Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında her aday sadece bir ilana başvurma hakkına sahiptir.

İş Tanımı

 • Proje etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve organize edilmesi için yerel kurumlar ile iş birliklerini sağlamak, eğitim, etkinlik ve saha ziyaretlerini organize etmek,
 • Gönüllü eğitmenlerin motivasyonunu sağlamak, gönüllüler ile sürekli iletişimde olmak ve onları doğru şekilde yönlendirmek,
 • Gönüllü eğitmenlerle iletişimde olmak ve doğru şekilde yönlendirmek,
 • Proje kapsamında süreçleri takip etmek ve tüm süreçlerin geliştirilmesinde ve uyarlanmasında yer almak,
 • Proje etkinlik belgelerinin online ve basılı hallerini ilgili bölümlere yüklemek,
 • Proje kapsamındaki çalışmaları raporlamak,
 • Proje kapsamında saha planlaması doğrultusunda hedef kitle ile birlikte etkinlik öncesi/sırası/sonrasındaki süreçleri takip etmesi ve tamamlaması.

Kurum ile İlgili Bilgiler

Habitat Derneği (Habitat) dijitalleşen dünyayla uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumsal kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur. 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997 yılında kurulmuştur. Habitat’ın kuruluş misyonu, dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmaktı.

Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Habitat, binlerce gönüllüsüyle birlikte din, dil, ırk, siyasi görüş, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımı gözetmeksizin, toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Dezavantajlı grupların kendilerini geliştirebilmeleri için çağın gerektirdiği dijital becerilerle donanmalarını sağlama, ekonomik ve sosyal kaynaklara eşit erişim sağlama, karar alma süreçlerine katılımı destekleme, toplumsal ve çevresel duyarlılığı artırma gibi konularda çalışmalar yürüterek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemektedir.

Habitat bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurmaktadır. Örgütlü ve gönüllülük bilinciyle hareket eden toplumların etkinliğine inanan Habitat, Gençlik Kültür Evleri ile Kent Konseyleri ve Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun kurulmasına öncülük etmiştir. Beceri geliştirme, girişimcilik ve nitelikli iş gücünün yetişmesine yönelik programlar hayata geçiren Habitat, TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları gibi birçok mekanizmanın oluşmasını desteklemiştir. Ayrıca, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini geliştirebilmek adına 200 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren Global Girişimcilik Ağı’nın (GEN Global) bir parçası olan GEN Türkiye’ye öncülük etmekte ve GEN Türkiye idari yönetimini üstlenmektedir.

Gücünü Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülerin pozitif enerjisi ile uluslararası bilgi birikiminden alan Habitat, girişimcilik, dijital dönüşüm, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme alanlarındaki çalışmalarına devam ederken, aynı zamanda Türkiye’nin içinde bulunduğu geniş bir coğrafi bölgede çalışmalarını yaygınlaştırmaktadır. Anadolu’da 13 farklı ilde hayata geçirdiği Yerel Hub’lar (Topluluk Merkezleri) ile Habitat, sınırları aşmaya hazır toplulukların küresel pazarlara ulaşması için yerel işletmeler ve KOBİ’lerin faydalanacağı farklı eğitim, program ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaktadır.

Yapılan tüm bu çalışmaları 42 profesyonel çalışanımız ve 81 ildeki 7000’i aşkın gönüllümüzle gerçekleştiriyoruz.

Pozisyonla İlgili Bilgiler

Değerli Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 2024 Katılımcı adayı; Habitat Derneği’nde Etkinlik Asistanı olarak çalışmaya başladığında 6 kişilik bir ekibe dahil olacaksın. İlk Fırsat Programı kapsamında ekibimizde 1 yıl çalışma deneyimi elde ederek; iletişim becerisi, teknoloji okuryazarlığı, takım çalışması, farklı kurum dinamikleriyle çalışma, çatışma ve zaman yönetimi yetkinliklerini kazanacaksın.

Çalışma Düzeni

Hafta içi 10:00-18:00 saatleri arasında ofisten çalışılacaktır.

Kurum Lokasyonu

Habitat Derneği, Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:6 Kapı No:200 Sarıyer/İstanbul

Yan Haklar

Habitat Derneği olarak her çalışanımıza yemek, psikososyal destek, tamamlayıcı özel sağlık sigortası ve teknik ekipman desteği sağlamaktayız. Yan haklar Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı katılımcılarının aldığı ücrete ek olarak ayrıca ödenmektedir.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı Hakkında

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla iş birliği içinde sürdürülen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) tam zamanlı ilk iş deneyimlerini kazanmalarını desteklemektedir.

Habitat Derneği Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 2024 Dönemi için program kapsamında iş birliği yapılan kurumlardan biridir. Yukarıdaki pozisyona iş başvurusu yapan ve seçilen genç katılımcı, Habitat Derneği’nde 12 ay boyunca işbaşı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.

Buna ek olarak genç katılımcı, Esas Sosyal tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Esas Sosyal’den referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır.

Sorumluluklar

 • Güçlü iletişim yetkinliği olan,
 • Organizasyon becerisine güvenen,
 • Çözüm ve sonuç odaklı,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Problem çözme ve analitik düşünme yeteneği olan,
 • Yüksek sorumluluk sahibi, zaman yönetimi konusunda hassas,
 • Koordinasyon ve operasyon becerisi yüksek,
 • Tercihen MS Office programlarını kullanabilen,
 • Kariyerini sivil toplum sektöründe planlayan,
 • İstanbul’da ikamet eden veya ikamet edebilecek olan
 • Seyahat engeli olmayan adayların başvurularını bekliyoruz.

Aranan Nitelikler

Habitat Derneği’nin Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı tarafından desteklenen bu pozisyona başvuracak kişilerin aşağıdaki kriteri sağlaması gerekmektedir.

 • Herhangi bir devlet üniversitesinden 2023 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş,
 • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri olması,
 • Daha önce tam zamanlı çalışmamış olması (Stajlar ve dönemsel çalışmalar bu kapsamda değildir)
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması,
 • 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı Habitat Derneği için çalışmayı taahhüt etmesi,
 • 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına tam katılacağını taahhüt etmesi.
Esas Sosyal hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misin?
Profili İncele
× BAU Bright Görseli