Shell STAS - Terminal Operations Supervisor-Derince - Youthall
Youth Awards 2024'te Oylama Heyecanı Başladı! Şirketlerin insan kaynakları ve işveren markası çalışmalarını değerlendirmek için tıklayın →

Shell

STAS - Terminal Operations Supervisor-Derince

İlan Kapandı.

Bu ilan Shell Petrol A.Ş'nin, Open Resourcing (Açık İstihdam) sisteminin Global Workday alt yapısı çerçevesinde güncellenmesi sonrası erişiminin olmaması nedeniyle Shell Petrol A.Ş. çalışanlarının ilanlara başvuru yapabilmesi için özel olarak yayımlanmıştır. ​

Paylaşılacak ilan linkleri Shell Çalışanları dışında 3. Şahıslar ile paylaşmamanız şirket içi bilgilerin gizliliği açısından çok büyük önem taşımaktadır.

İlan Tanımı

Job Family Group: Downstream Supply Chain

Management Level: 06

Present Company: TR03 Shell & Turcas Petrol A.S

Country/Region of Work Location: Turkey

Target Hire Date: February 1, 2023

Worker Type: Regular

Posting End Date: January 22, 20233

Business unit: Downstream

Job Requisition ID: R106176

Location: Derince

Posting Date: 13/01/2023 - 3 days ago

Job Family:  DSC Distribution

Time Type: Full time

Job Type: Regular

Supervisory Organization: STD/ET/42 Terminal Derince (Yunus Emre Yilmaz) (59726990)

Hiring Manager: Yunus Emre Yilmaz

Sorumluluklar

Job Description:
İşin Temel Amacı:
Derince Terminalinde, SEÇ-G ve kalite ile ilgili proje ve geliştirme, iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmak, sahada yürütülmesine destek vermek, ürün depolama, günlük stok ve kayıp/kazanç mutabakatları ve sevk operasyonlarını belirlenen standartlara göre yaparak kaliteli hizmet verilmesini sağlamak, tesisin bakım ve onarım faaliyetlerini verimli olarak yürütmek, Yasalara, yönetmeliklere, SHELL ve HSSE Kurallarına uygun olarak operasyonda çalışmak ve yönetmek.
Roller
• Terminal içerisinde bulunan çalışanlarla uyumu sağlayarak terminal faliyetlerini yürütmek. DerinceTerminal Gemi operasyonlarının sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak.
• Çevre kanunu/mevzuatına uygun olarak atıkların toplanmasına/depolanmasına/bertarafı için gönderilmesin planlamak ve takip etmek.
• SEC G gereği kullanılan ve Tüm ilgili operasyonel kontrol formlarını; eksiksiz ve zamanında düzenlenmesini sağlamak.
• İlgili iş ve SEÇ-G talimatlarında, İş kanunlarında ve ISIG yönetmeliğinde tanımlı tüm kişisel koruyucu ekipmanı düzgün ve eksiksiz kullanmak, bakım ve temizliğinden sorumlu olmak
• Kanunlar ve Shell politikalarından doğan Sağlık, Emniyet ve Çevre ile ilgili şartların yerine getirilmesi için aktif rol oynamak
• Yasal mevzuat ve ifa ettiği iş ile ilgili gerekli eğitimlere katılmak, ihtiyaç halinde eğitim talebinde bulunmak,
• Çalışma yerindeki tüm risk ve eksiklikleri idareye bildirmek, potansiyel olayları raporlamak. Terminal Risk analizlerine katılmak.
• Çalışma ortamını düzenli ve temiz tutmak
• 3. parti personelin SEÇ-G kurallarına uygun olarak çalışmasını sağlamak.
• Kendisi için yapılan FLBM değerlendirme sonucunda belirlenen eksiklerin en kısa zamanda kapatılmasını sağlamak.
• Bağlı Bulunduğu Terminal Müdürünün, Terminalde bulunmadığı sürelerde vekalet etmek.
Sorumluluklar
• Kanuni gerekliliklere ve yasal mevzuata uygun olarak, Terminal tank çiftliği, gemi şamandıra sistemi ve tanker dolum sahalarının emniyetli, güvenli ve verimli olarak işletilmesinde bulunmak
• Planlı bakım ve onarım işlerinin sahada yapılması, SAP içerisinde iş emirlerinin takip ve kapatılmasını sağlamak
• Terminalle ilgili/kaynaklı olaylarda Acil Durum Planı içerisinde tanımlanmış olan sorumluluk ve görevleri ifa etmek.
• Direk rapor eden Terminal çalışanlarının yönlendirilip/yönetilmesi
• ISO 9001 Kalite yönetim sistemleri gereğinin sahada uygulanmasını sağlamak. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Gereklerini yerine getirmek, uygulamak sürekli iyileştirilimesi için üzerine düşen görevi yerine getirmek.
• İlgili iş ve SEÇ-G talimatlarına, İş kanunlarına ve ISIG yönetmeliğine uygun olarak İş izni prosedürünün tesis içinde uygulamalarında LPI yada PI yetkinliği almasına bağlı olarak sorumludur. LPI yada PI olarak İş İzni Yetki Listesi’nde belirlenen işlerle ilgili: Risk Değerlendirmesi yapar, iş sırasında alınması gereken önlemleri SHELL HSE CF gerekleri ve mevzuata uygun bir şekilde saptar ve buna uygun olarak iş izni verir, sahada gerekli önlemlerin alındığını kontrol eder, ve iş boyunca belirlenen şart ve önlemlerden sapma olmadığını denetler. Diğer tüm personelin de sorumlu olduğu gibi, işin emniyetli olmadığını farkettiği anda işi durdurmaktan sorumludur.
• Sahada yapılan aktivitelerde kendisi ve sorumlu oldugu ekibi için, tanımlanmış görevleri yerine getirmek ve emniyetsiz bir iş gördüğünde durdurmak ile sorumludur.
• Terminal stok tanklarına alınan ürünlerin Ürün Kalite ve Uygunluk kontrolünün yaptırılmasını sağlamak. Uygun olmayan ürünlerin; gerekli araştırmalarının yapılması ve alınabilecek ilave düzeltici aksiyonlar için, Terminal müdürüne bildirmek, Terminal müdürüne ulaşamadığı durumlarda Ürün Kalite Birimine bildirmek.
• Terminal Müdürü talimatlarına uygun olarak tesisin güvenliğinden ve işletilmesinden sorumlu olmak.
• Diğer işlerde de Terminal prosedür ve talimatlarına uygun olarak çalışmak
• HSSE Aksiyon Planı kapsamında Tesis tatbikat, eğitim ve toplantılarına katılmak.
• Tahliye sonrası gemi tespitlerin ve ürünlerin girişinin yapılmasını sağılamak.
• Terminalin günlük stok ve G/L mutabakatı yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.
• Ulusal marker uygulamalarından sorumlu olmak. Ulusal Markerın tesise teslim alınmasından ve Tesisteki koruma altına alınmış olan ulusal marker odasının güvenliğinden sorumlu olmak.
• Ulusal Marker operasyonunu yapmak, bu işle ilgili kayıtları düzenli bir şekilde tutmak, bu konuda gözetim firması ile koordineli çalışmak, ulusal marker uygulamasının tüm aşamalarına aktif bir şekilde yönetmek.
• Dolum adası sayaçlarının günlük okunmasını sağlamak ve rutin kontrollerini yapmak, kayıtları düzenli tutmak, bakım ve kalibrasyonla ilgili Ölçü ve Ayarlar Müdürlüğü ile yapılacak yazışmaları hazırlamak.
• Tesis hedeflerine ulaşılmasında Tesisat Müdürüne tam destek vermek.
• Bütçe harcamalarında uygun ve alternatifli çözümler üretmek.
• Şirket içindeki diğer departman çalışanları ve komşu tesislerin çalışanları ile iyi ilişkiler kurmak, ilişkilerini geliştirmek.
• Müteahhit çalışanlarının çalışmalarını, performanslarını takip etmek, müteahhitlerle uygun ve zamanında iletişimi sağlamak.
• Terminal Arşiv prosedürü kapsamında üzerine düşen işleri yerine getirmek.
• Tesisat Müdürü tarafından uygun görülen, diğer işleri de yapmak.
• Yetkinlik Prosedürü içinde kendisi için tanımlanan eğitimleri almak.
• Terminalde proses güvenliği ile ilgili görevlerini yerine getirmek.
• Terminalde proses güvenliği ile ilgili görevleri yerine getirmek.
Proses Güvenliği ile ilgili Görevler (Güvenlik Yönetim Sistemi – GYS Temsilcisi olarak yetki ve sorumluluklar :
• Büyük kaza risklerini engellemek için gerekli olan önlemler dâhil olmak üzere her personelin kendi işiyle ilgili tehlikelerden haberdar olmasının, işi yapmak için eğitimli, lisanslı veya sertifikalı olmasının, uygulanacak güvenlik kurallarını bilmesini sağlanmak,
• 2. İşletme operasyonlarının emniyetli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,
• 3. İşletme ve operasyona ait alt işveren personelinin iş emniyeti ve çevre koruma konularında yeterli bilgilendirme eğitimlerini düzenlemek,
• 4. Alt yüklenici faaliyetlerinde iş izin sürecini uygulamak,
• 5. Tesis emniyetini, verimliliğini ve sürekliliğini daha iyi sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim ve toplantılara katılmak,
• 6. Oluşabilecek her türlü acil durumda Terminal Müdürü ile irtibat kurarak bilgi vermek,
GEMİ OPERASYONLARI
• Gemi tahliye, yükleme operasyonlarını ikmal, gemi acentaları, gümrük ve gözetim firmalarını İkmal Dairesi ile zamanında iletişim kurarak organize etmek ve Tesisat Müdürünü bilgilendirmek.
• Gümrük işlemlerini takip etmek, olası sorunları en kısa zamanda ikmal departmanına ve Terminal Müdürüne bildirmek.
• Gemi yükleme – boşaltma operasyonları öncesi tankların ölçülerek hesaplamalarının yapılması.
• Talimatlar doğrultusunda kargo tanklarının hazırlanması.
• Gemi tahliyelerinin alınan talimatlar doğrultusunda yerine getirilmesi.
• Gemi tahliye işlemlerinde tüm kayıtların formlara doldurularak takip edilmesi.
• Gemi kapanış hesaplarının yapılması.
• Tüm gemi tahliye,transfer ve yükleme evraklarını temin etmek, arşiv prosedürüne göre saklamak
İŞLETME OPERASYONLARI
• Gemilerden, Kara Tankerinden yada Boru hattı ile alınan Motorin, Benzin, Etanol ürünlerini emniyetli bir şekilde depolanması
• Terminal stok kayıtlarının günlük, Aylık olarak tutulması
• Dahili iç transferlerin yapılarak istenen ürünün satışa hazırlanması
• Gemi ve Kara tankerlere Motorin ve Benzin yüklenmesi
• Tanker dolumlarında dolum ekibi ile işbirliği ve uyumun sağlanması.
• Boru hatlarının, terminal sahasının, stoklama tanklarının, tank çiftliğinin günlük olarak kontrol edilmesi
• Vardiya raporlarını kontrol etmek, düzensizlikleri Terminal Müdürüne bildirmek.
• Sorumluluk alanı ile ilgili Tesisat Müdürüne gerekli raporlamayı yapmak
-
Gerekli Nitelikler
Eğitim:
• Üniversitelere bağlı Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Makina, Petrol & Kimya eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,
• B sınıfı sürücü ehliyeti
• SHELL Open University içinde belirtilen ve Insan Kaynaklarının tanımladığı tüm zorunlu eğitimleri almış olmak.
Tecrübe:
• Akaryakıt veya Sıvı Yük Depolama Terminalinde min 5 yıl operasyon deneyimi
• Akaryakıt ve stok hesapları hakkında bilgi sahibi.
Yabancı Dil Bilgisi
• İngilizce bilmek.
Yetkinlikler
• Yükseklik korkusu olmamak
• İyi kişisel özellikler,
• Fiziksel engelinin bulunmaması.
• Çabuk öğrenebilmek, Analitik düşünceye sahip olma
• İnsan Yönetimi Kabiliyeti,
• Takım çalışmasına yatkın olmak
• Her seviyede insanla etkili iletişim kurabilmek.
• Bilgisayar, windows office ve tercihen SAP uygulamaları bilgisi
• Fiziksel engelinin bulunmaması.
Teknik Yetkinlikler
• Rafineri ürünleri ve süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak
• Deniz terminal operasyonları konusunda pratik bilgi ve tecrübe sahibi olmak
• Gümrük, Antrepo ve EPDK mevzuatına hakim olmak
• Apply
• Create Job Alert
o Internal: Terminal Operations Supervisor-Derince

Aranan Nitelikler


The future. Yours to make.

We have global opportunities for those who want to go one step ahead to get to know different cultures while working. Take your time and think, what would it be like if you were working abroad? There is an example from us for you to imagine.
Shell hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misin?
Profili İncele
× BAU Bright Görseli