Shell STAS - Laboratory Technician-1 - Youthall
Fikirlerinize değer veriyoruz. Youthall Gençlerin Beklenti ve Yönelimleri Araştırması'na hemen katılın!

Shell

STAS - Laboratory Technician-1

İlan Kapandı.

Bu ilan Shell Petrol A.Ş'nin, Open Resourcing (Açık İstihdam) sisteminin Global Workday alt yapısı çerçevesinde güncellenmesi sonrası erişiminin olmaması nedeniyle Shell Petrol A.Ş. çalışanlarının ilanlara başvuru yapabilmesi için özel olarak yayımlanmıştır.

Paylaşılacak ilan linkleri Shell Çalışanları dışında 3. Şahıslar ile paylaşmamanız şirket içi bilgilerin gizliliği açısından çok büyük önem taşımaktadır.

İlan Tanımı

Job Family Group: Technical Support Jobs

Management Level: 10

Present Company: TR03 Shell & Turcas Petrol A.S

Country/Region of Work Location:  Turkey

Target Hire Date: October 1, 2022

Worker Type: Regular

Posting End Date:September 29, 2022

Business unit: Downstream

 Job Requisition ID: R90932

Location: Derince

Posting Date: 14/09/2022 - 1 day ago

Job Family:    Technical Support

Time Type: Full time

Job Type: Regular

Supervisory Organization:  DLE/5R2 DER Quality (Can Adal (Inherited)) (59710798)

Hiring Manager :  Can Adal

Sorumluluklar

Job Description:
STAS Derince Tesisatı’nda imal edilen ve dolumu yapılan tüm madeni yağ ve gres ürünlerinin spesifikasyonlara uygun olarak üretilmesinde ve / veya dolumu aşamasında Shell LQS ve GQS tarafından talep edilen numune kontrollerini yapmak ve Kalite ve Laboratuvar Müdürü’ne rapor etmek.
Tesisata ikmal edilen, ithal ve yerli olarak temin edilmiş olan tüm hammaddelerin istenen spesifikasyonlara uygunluğunu kontrol etmek veya GPC güvencesine sahip olmasını sağlamak.
Tesisat plantlarında imalatı tasarlanan yeni ürünlerle ilgili olarak formül ve test çalışmalarını yapmak
-
• Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri, yazılı prosedür ve talimatlara bağlı kalarak uygular.
• Temel görevi, talep edilen deneyleri test standartların uygun bir şekilde yapmaktır. Deney sırasında, cihazın normal değerleri vermemesi veya çevre koşullarının uygun olmaması halinde deneyi durdurabilir.
• Laboratuvar talimatlarının hazırlanmasında Laboratuvar Amiri ve Kalite ve Laboratuvar Müdürü’ne destek verir.
• Laboratuvar dahilinde yapılabilecek bakımları ve kalibrasyonları, operasyon yetkilendirme tablosuna göre yapar.
• Yetkilendirme tablolarına göre deney, iç kalite kontrol, doğrulama, bakım ve kalibrasyon işlemlerini yapar.
• Deneyle ilgili gözlem, veri ve hesaplamaları deney kayıt defterlerine yazar.
• Deney raporlarını hazırlar, sonuçlarını kontrol eder, operasyon yetkilendirme tablosundaki yetkilendirmeye göre imzalar ve ilgili yerlere gönderir.
• Günlük iş yükünün etkin ve eksiksiz tamamlanmasından ve teknik işlemlerden sorumludur.
• Metod validasyonu çalışmalarına katılır.
• Laboratuvarın kimyasal ve sarf ihtiyaçlarını belirleyerek laboratuvar formenine bilgi verir. Laboratuvar formeninin yokluğundan GSAP’ta sipariş oluşturur
• Laboratuvarın kimyasal ve sarf malzemelerin depolanmasından sorumludur. Bununla ilgili Laboratuvar İşçileri’ni yönlendirir.
• Laboratuvarın genel temizlik, tertip ve düzeninden sorumludur.
• Cihazların kalibrasyon, bakım ve iç kalite kontrol yapılması konusunda “Operasyon yetkilendirme Tablosu”na göre Laboratuvar Supervisor ve Kalite ve Laboratuvar Müdürü’ne destek verir.
• Laboratuvarlar arası karşılaştırma deneylerine operasyon yetkilendirme listesine göre katılır.
• Ürün kalitesinden sorumlu olduğundan kalite sorunlarını düzeltmek için üretimi durdurma yetkisine sahiptir. Üretimle ilgili sorunlarda kök-sebep analizi için üretime destek olur
Davranışsal Sorumluluklar:
Derince Tesisleri Madeni Yağ İkmal Zinciri takımının bir parçası olarak; Shell Grubu iş Prensipleri, çeşitlilik ve aidiyet politikası, HSSE farkındalığı, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri bilinciyle uyumlu; güçlü işbirliği ve güçlü iletişim davranış biçimiyle kendini gösteren çalışma tarzına sahip olmak. Laboratuvar Yönetim Sistemi kapsamında etik ahlak ve düzenleyici politika, tarafsızlık ve gizlilik beyanı doğrultusunda hareket eder.
ÖZET FAALİYETLER:
• İthal ve yerli olarak temin edilen bütün hammaddelerin spesifikasyonlara uygunluğunu kontrol etmek.
• Derince’de imal edilen ve dolumu yapılan tüm M.Yağ ve gres kalite kontrollerini yapmak.
• Yeni ürünler için formül çalışmalarını Laboratuvar Amiri ve Kalite ve Laboratuvar Müdürü kontrolunda yapmak.
• Analizlerde kullanılan cihazların bakım ve temizliklerini Laboratuvar Amirir ve Kalite ve Laboratuvar Müdürü kotrolünde usulüne uygun olarak yapmak,
• Laboratuvarda mevcut “confidential=gizli” her türden yayın, döküman, formülasyon/imalat, ve benzeri dökümanları titizlikle korumak ve laboratuvarın dışına çıkışlarına kesinlikle izin vermemek.
• Şirketin ticari itibarı ile ilgili her türlü bilgi, haber ve kalite kontrol faaliyetleri hakkında yazılı veya sözlü açıklamalarda bulunmamak.
• Laboratuvarda yapılan çalışmalarda kesinlikle İSEÇ YS kurallarına uymak ve emniyet kurallarını taze tutmak, Çalışma ortamını ve çevresini temiz tutmak.
• Tanımlanmış olan kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak ve yerinde kullanılmasını diğer çalışanlar arasında da sağlamak
• Laboratuvar talimatlarının tüm çalışanlar arasında en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak ve bunu uygularken çevreye zarar vermemek, her zaman emniyetli ve dikkatli bir şekilde çalışmak
• Kullanılan her türlü malzemenin (cam, atık yağ, atık gres, yaglı/gresli bez ve kağıt vb) atık ayrımının en iyi şekilde yapılmasını sağlamak ve bunu diğer çalışanlara da uygulatmak.
• Laboratuvarda herhangi bir döküntü olduğunda, laboratuvar solvent sahasında fıçı elleme sırasında ve laboratuvarda olabilecek herhangi bir acil durumda talimatlar doğrultusunda gerekli uygulamaların yapılmasını sağlamak(c)
• Proaktif Safety ile ilgili düzenli olarak önerilerde bulunmak, emniyetsiz hareketlerden kaçınmak ve bu tür davranışlarda bulunan kişileri uyarmak, raporlamak
• Safety action plan çerçevesinde planlanan ve ISO planlı eğitimlerine katılmak ekibini teşvik etmek.
• Laboratuvar faaliyetlerinin; acil, mola, ve mesai sonlarında durdurulmasında talimatlara uymak,
• Birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarınla uyumlu olmak,
• Şirket müşterileri ve şirket birimleri ile olan ilişkilerde nazik ve yardımcı olmak
• Şirketin diğer depo ve ortak tesisatlarından gelen numunelerin analizlerini doğru ve hızlı bir şekilde yapmak, sonuçları Formene ulaştırmak,
• Üretim ve kalite kontrol faaliyetlerindeki işlem basamaklarını kontrol eden ve düzenleyen GSAP sisteminin laboratuvar ile ilgili bölümünü öğrenmek ve uygulamak.
• Kalite kontrolu ile ilgili rutin her türlü analizi yapmak.
• TS EN ISO 9001 ve IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemleri, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri Standartları prosedür ve talimatlarına uygun çalışmak (c)
• Teknik şubeden gelen müşteri şikayetleriyle ilgili testleri yapmak
• Raf ömrü dolan stoktaki ürünleri yeniden test ederek Laboratuvar Müdürü'ne raporlamak

Aranan Nitelikler


The future. Yours to make.

We have global opportunities for those who want to go one step ahead to get to know different cultures while working. Take your time and think, what would it be like if you were working abroad? There is an example from us for you to imagine.
Shell hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misin?
Profili İncele