Alternatif Bank Uzun Dönem Stajyer - Sirkeci Şube - Youthall
Youth Awards 2024'te Oylama Heyecanı Başladı! Şirketlerin insan kaynakları ve işveren markası çalışmalarını değerlendirmek için tıklayın →

Alternatif Bank

Uzun Dönem Stajyer - Sirkeci Şube

İlan Kapandı.

Alternatif Bank - Uzun Dönem Stajyer - Sirkeci Şube

İlan Tanımı

Sirkeci Şubemizdeki Ticari Bankacılık ekibimizde Uzun Dönem Stajyer olarak görev yapacak takım arkadaşımızı arıyoruz.

Aranan Nitelikler

  • 4 yıllık örgün eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf ya da yüksek lisans öğrencisi,
  • Tercihan haftanın 5 günü tam zamanlı olarak çalışabilecek,
  • MS Office programlarına hakim,
  • Analitik düşünebilen, iletişim ve organizasyon becerileri kuvvetli, insan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın,
  • Öğrenmeye ve gelişime açık.

 

 

Alternatifbank A.Ş. Çalışan Adayı

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

 

Bu bilgilendirme metni Alternatifbank A.Ş. ("Bankamız") ile yürüttüğünüz / yürüteceğiniz işe alım öncesi görüşmeleri esnasında işlenecek olan kişisel verilerinize yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)'nun 10 uncu maddesi uyarınca Bankamızın Veri Sorumlusu sıfatıyla Tarafınızı bilgilendirmesi yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği: Alternatifbank Anonim Şirketi

 

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak Kanun'un 5 inci ve 6 ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

 

• İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 

• İş başvuruları esnasında paylaşılan kişisel verilerin değerlendirilmesi,

 

• Adayın işe yatkınlığı veya işe alım ile ilgili kriterleri yerine getirip getirmediğinin, işe ilişkin tecrübe ve gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığının incelenmesi ve kontrolü,

 

• İşe alım süreçlerine ilişkin operasyon ve faaliyetlerin yerine getirilmesi.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflar ve paylaşım amaçları ile sınırlı olmak üzere Kanun'un 8 inci maddesinde belirtilen şartlar dahilinde paylaşılmaktadır.

 

• İş deneyimlerinize uygun açık pozisyonların olduğu Banka içi iş kolları ile işe alım değerlendirmesi amacıyla,

 

• Hizmet aldığımız danışmanlık ve eğitim firmaları gibi diğer üçüncü kişiler ile sınava tabi tutma, kişilik envanteri çıkarılması ve istihdam amacıyla aday tespit kriterlerinin bildirilmesi gibi amaçlarla,

 

• Eski işverenleriniz ve referans olarak belirttiğiniz kişiler ile işe alım değerlendirmesi yapılması amacıyla,

 

• Kanunen Bankamızdan bilgi alma yetkisi bulunan kişilerle hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla Bankamız tarafından kişinin kendisinden, Bankamız internet sitesi, kariyer portalları, e-posta, iş başvuru formu ve diğer kanallar vasıtasıyla temin edilebilir.

 

Haklarınız

Kanun’un 11 inci maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz. Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Haklarınızı kullanmak için başvurunuzu www.alternatifbank.com.tr internet adresimizde yer alan İletişim Formu’nu kullanarak elektronik ortamda Bankamıza iletebilir veya yazılı olarak Bankamız Genel Müdürlüğü posta adresine veya şubelerimize gönderebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kanun’un 13 üncü maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret alınabilir.

Alternatif Bank'ta Gelecek Değerlerimizle Güçlenecek

Alternatif Bank’ı en iyi şekilde anlatan değerlerimizle her zaman Birlikte Hep İleri diyor, bunun için çalışıyoruz.

Alternatif Bank Ailesi olarak 5 değerimiz, “İlkleri Gerçekleştiririz, Yorulmadan Çalışırız, Çözüme Ulaştırırız, İçtenlikle Yaklaşırız ve Müşterilerimizi Sahipleniriz”. Tüm bunlar bizim değerlerimizi oluşturuyor.

Alternatif Bank hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misin?
Profili İncele
× BAU Bright Görseli