About Us

Türkiye'nin üreten ve değer yaratan ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilik ile hızlandırmak vizyonu ile kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı (Girvak), Türkiye'de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak misyonu ile çalışıyor. 2014 yılında yola çıkan Girvak, girişimciliğin değişimin anahtarı olduğuna inanan iş insanları ve fikir önderleri ile birlikte girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve girişimciliğin gençler arasında bir kariyer seçeneği haline gelmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Nüfusun %50'sinin genç olduğu ülkemizin, girişimcilik ile yaratabileceği ivmeye inanan Girvak, girişimcilik potansiyeli olan gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmasına destek oluyor. Girvak, ilhamın ve geri vermenin gücü ile 2 yılda 2 milyondan fazla sayıda kişiye doğrudan ve dolaylı olarak ulaşırken, 100 Fellowu ve 36 mezunu ile gençler arasında yükselen bir marka olmaya devam ediyor. Bu amaçla Girvak etkisini yaygınlaştırmak için faaliyet alanlarını genişletiyor; 1-Fellow Programı 2-Projeler 3-Give Back- Topluma Geri Verme 4-Bilgi Üretme Fellow Programı, gençlerin girişimcilik potansiyellerini bilimsel bir seçim sistemi ile ölçerek onları ilham ve doğru bir network ile bir araya getiriyor. Programın ana amacı girişimci genç liderleri desteklemek olduğu için fikre değil insana yatırım yapıyor. Daha fazla bilgi için websitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.girisimcilikvakfi.org