Covid 19 Gölgesinde İş Yerlerindeki Çalışanların Ruhsal Sağlığını İyileştirebilmek

10 September 2021
Share:

Ruh sağlığına ilişkin hastalıklar, bireylerin yaşamını derinden etkileyen dolayısıyla işverenler ve toplum üzerinde büyük etkisi olan sağlık sorunlarıdır. Covid-19 pandemisi, var olan ruh sağlığı sorunlarını daha da kötüleştirdi. Çalışanlar, sosyal izolasyonun getirdiği yalnızlık ve güvensizlik hissinin yanı sıra mali kayıplarının da endişesi içerisindeydi. Alınan zorunlu kararlar ve karantinalar, çalışanların kendi çabalarıyla ruh sağlığı hizmetlerine erişimini engelledi ve şirketlerin bu duruma yönelik harekete geçmesini zorunlu kıldı.

Çoğu şirket, ruh sağlığı ile ilgili durumlar için yalnızca insan kaynaklarına (İK) ait bir program oluştursa da, pandemi sonrası yaşanacak ruhsal bunalımlar için bu yeterli değil. İş yerindeki çalışanların ruh sağlığını iyileştirebilmek ve bunu sürdürebilmek için yapılması gereken; yapılacak uygulamaların şirketin tüm unsurlarına entegre edilmesidir. Yöneticiler, çalışma ortamının çalışanlara iyi gelmemesi halinde ortaya çıkabilecek sonuçları iyi düşünmeli, ona göre kararlar almalıdır.

Bu yazımızda, liderlerin mental olarak daha sağlıklı bir iş yeri yaratmasına ve sürdürmesine yardımcı olabilecek 5 temel ilkeden ve pandemi sürecinde şirketler tarafından alınan önlemlerden bahsettik. Keyifli okumalar!


Pandemi Sürecinde İş Yerlerinde Alınan Önlemler


  • Zararı En Aza İndirebilmek İçin Yeni İş Yerleri Tasarlama

Şirketler, yeni iş yerleri tasarlayarak çalışanlara çeşitli alanlar sunma fırsatını pandemi koşullarında da sürdürmeyi başardı ve çeşitli topluluklar oluşturarak ortak bir ihtiyaç veya ilgiye sahip bireyler arasında bilinçli bir bağın oluşmasına yardımcı oldu. Oluşturulan grupların çoğu şirketin faaliyetleri bitse dahi etkinliklere devam etti. Özellikle ebeveynler için esnek çalışma saatlerinin uygulamaya konulması, ek ücretli ya da ücretsiz izinlere imkan tanınması da pandemi süresince çalışanların biraz da olsa nefes alabilmesini sağladı.


  • Örgütsel Dayanıklılık Oluşturma

Yöneticiler, genellikle storytelling yöntemiyle çalışanlarının iç huzurunu sağlamaya çalıştı. Pek çok kuruluş ise öncelikle ekip liderleri olmak üzere tüm çalışanları için çeşitli eğitimler, etkinlikler düzenledi.


  • Bireysel Dayanıklılık Oluşturma

Şirketler, çalışanlarına bilişsel davranışçı terapiye yönelik müdahalelerde bulundu. Bu alanda kitaplar dağıtıp, eğitimler vererek çalışanlarını içinde bulundukları duygu durumu hakkında bilinçlendirmeye çalıştı, deneyimlerini açık yüreklilikle paylaşabilmeleri için teşvik etti. Ekip olarak farkındalık programlarına katılmaları için çalışmalar yürütüldü ve bu programlara çalışanların ihtiyacı olan fiziksel aktiviteler de eklendi.


  • Erken Yardım Arayışını Kolaylaştırma

Erken yardım arama, ruhsal bozuklukların belirtileri hakkında farkındalık yaratmış olan ve yardım istemeyi teşvik eden bir kültürün bulunduğu şirketlerde daha olasıdır.

Bu yüzden pandemi süresince şirketler, iletişimi güçlü tutarak kişiye özel ruh sağlığı farkındalığı sağlamaya çalıştı. Hatta bazı şirketler bu uygulamaya çalışanların ailelerini ve müşterilerini dahil edecek şekilde genişleterek duyarlı bir iş yerinin nasıl olması gerektiği konusunda çevresine örnek oldu.


  • İyileşme Sürecini Ve İş Yerine Dönüşü Desteklemek

Çalışanların iş yerine dönmeden önce tamamen iyileşmesini beklemek yerine, iş yerine dönmenin iyileşme sürecinin önemli bir parçası olduğunu kabul etmek oldukça önemlidir. İlk maddede bahsettiğimiz gibi, iş yerinde ya da iş tasarımında yeniliklere gidilebilir ve çalışan kendini hazır hissettikçe kademeli olarak eski düzenine dönebilir.

İyileşme ve işe geri dönme süreci de pandemi süresince zordu ve alanında önde gelen kuruluşlar, çalışanlarına yardımcı olabilmek için ek hizmetler geliştirerek psikolojik desteğe doğrudan erişim sağladı. Bazı işverenler ise sorgusuz sualsiz ek “salgın izni” teklif ederek süreci kolaylaştırmaya çalıştı.


İş Yerlerinin Çalışanların Ruhsal Sağlığını Sürdürülebilir Şekilde İyileştirebilmesini Sağlayan 5 İlke


  • İş Yerinizdeki Asıl Risk Faktörlerinin Nasıl Ortaya Çıktığını Anlayın

İş yerinizde sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için etkili adımlar atmak istiyorsanız buna, temel risk faktörlerini tespit ederek başlayabilirsiniz. En belirgin risk faktörleri arasında çalışanların işi tamamlarken çevresinden destek görmemesi, gösterilen çaba ve edilen takdir arasındaki dengesizlik ve kişinin kendi uzmanlığında yetkilerinin kısıtlandırılması sayılabilir.

İlgili faktörlerin iş yerinizde nasıl ortaya çıktığını ve çalışanların rollerine göre nasıl şekillendiğini anlamak için derinlemesine araştırmalısınız. Faktörlerin sebeplerini anlamak, iyileştirme çalışmalarınızı hızlandıracaktır.


  • İyileştirme Eylemlerinizde Entegre ve Bütünsel Olun

Değişim için işletme modelinin tamamını ya da direkt şirket kültürünü ele almak önemlidir. Fakat tek önemli olan bu değildir, değişimi kimin yönlendirdiği de kıymetlidir. İK liderleri süreci sorunsuz bir şekilde tüm çalışma sistemini göz önünde bulundurarak tamamlar. Çalışma sisteminin 4 elemanını da doğru sorulara yanıt verecek şekilde sürece dahil ederler: İnsanlar, işlem, yapı ve kültür.


  • Müdahaleleri Kişiselleştirmek İçin Verileri Kullanın

Çalışanların her biri iş yerini farklı şekilde deneyimler ve çalışma ortamına bambaşka değerler katar. Çalışanlarınızın pandemi süresince karşılaştıkları zorlukları düşündüğünüzde de farklılıklar bulacaksınız. Örneğin, okul çağında çocukları olan çalışanınızla yalnız yaşayan genç çalışanınızı bir tutamazsınız. Her ikisi de pandemi sürecini çok farklı deneyimlemiştir ve farklı stres kaynakları oluşmuştur. Bu nedenle şirketinizde sürdürülebilir iyileşme sağlayabilmeniz için çok katmanlı yaklaşıma ihtiyacınız vardır. Amaç, çalışanlarınıza sorunlarına cevaben verilen mesajı almak, anlamak ve bağlantı kurmak için geniş bir yelpaze sunmaktır.


  • Çalışanlarınızla Ortak Tasarım Çözümleri Üretin

Çalışanlarınıza doğru desteği ve fırsatı verdiğiniz sürece, neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olacaklardır. Yönetici ekibinden farklı birilerini dinlediğiniz için de daha çeşitli fikirler duymanıza hatta sorunların direkt kaynağını bulmanıza yardımcı olacaklardır.

Çalışanlarınızı sürdürülebilir değişimin bir parçası haline getirdiğinizde ise hem iyileştirmiş hem de iyileşmiş hissedeceklerdir.


  • Topluluğunuzla Birlikte Çözün

Çoğu şirket, konu ruhsal sağlık olduğunda çalışanlarının hayatını iş ve ev hayatı olarak ikiye ayırır. Yalnızca iş yerindeki sorunlarına odaklanır. Fakat pandemi sayesinde ev ve iş hayatının arasındaki paravan tamamen kalktı, bir bütün oldu. Sürecin etkilerinin hala süreceğini düşünecek olursak pandemi sonrasındaki dönemde, çalışanlarınızın katılımını ve performansını en üst düzeye taşımak için çalışanlarınızı bir bütün olarak görmelisiniz. Yalnızca iş yerindeki sıkıntıları ile ilgilenerek değil, topluluğunuzdan birinin sorununu çözmeye çalışıyor gibi iletişimde kalmalısınız.


Sonuç olarak, iş hayatının ruhsal sağlığını iyileştirmek ve sürdürebilmek hiç bu kadar önemli olmamıştı. İyi haber şu ki; araştırmalar şirketlerin daha iyi çalışma ortamlarına sahip olabilmeleri için nerede ve nasıl önlemler alabileceklerini gösteriyor. Yöneticiler, bu araştırma sonuçlarını kullanarak Covid-19 gölgesindeki çalışanlarını aydınlatabilmek için bir an önce harekete geçebilir!


Youthall'da işveren markası profilinizi oluşturmak için hemen tıklayın!