Üyelik (Mesafeli Satış) Sözleşmesi - Youthall
Youthall Mobil Uygulaması Yayında! İş ve Staj İlanlarını Başvur, Etkinliklere Katıl, Şirketlerle Bağlantı Kur, İndirim Fırsatlarından Yararlan.

İşbu sözleşme (“Sözleşme”), %date% tarihinde,

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulup mevcudiyetini sürdüren ve halihazırdaki merkezi Sahrayı Cedit Mah. Atatürk Cad. Mesa Koz No:69/184 34734 Kadıköy/İstanbul olan STJ İnsan Kaynaklari Bilişim Ve Danişmanlik A.Ş. (bundan böyle “Youthall” olarak anılacaktır) 

ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya tabi olduğu yabancı hukuk kanunlarına göre uygun olarak kurulup mevcudiyetini sürdüren ve halihazırdaki merkez adresi %company.city% olan %company.fullName% (bundan böyle “Üye Şirket” olarak anılacaktır)

arasında imzalanmıştır. İş bu Sözleşmeyi kabul etmekle Üye Şirket, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Madde 1- Tanımlar

Hizmet/Hizmetler: Üye Şirket’in işbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Youthall tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye erişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler.

Site: www.youthall.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen web sitesini ifade eder.

Üye Öğrenci: Kullanıcı Sözleşmesini kabul eden ve Site’ye üye olup Site’de yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 07.09.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca mesleki eğitim yapmak isteyen meslek lisesi öğrencileri ve üniversite öğrenimi süresince zorunlu ya da ihtiyari olarak staj yapacak öğrencilerle, mezun statüsüne geçmiş veya öğrenimini devam ettirerek staj veya iş arayan kişileri ifade eder.

Üye Şirket: Kullanıcı Sözleşmesi koşulları doğrultusunda Site’ye üye olan ve Site’de yer alan içerik, uygulama ve Hizmetlerden yararlanan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya tabi olduğu yabancı hukuk kanunlarına göre kurulmuş ve tüzel kişiliğe sahip şirketleri ifade eder.

Üye/Üyeler: Üye Öğrenci ve Üye Şirketlerı ifade eder.

Madde 2 - Konu

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Youthall’un internet sitesi üzerinden Üye Şirket’e stajyer ihtiyacını karşılaması için elektronik ortamda ilan oluşturması ve veri tabanı araştırması yapması için ilgili mevzuat hükümleri gereğince verdiği hizmete ait tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

Madde 3 – Youthall ve Üye Şirket Bilgileri

3.1 Hizmet Veren

Ünvanı: STJ İnsan Kaynakları Bilişim ve Danışmanlık A.Ş.

Adres: Sahrayı Cedit Mah. Atatürk Cad. Mesa Koz No:69/184 34734 Kadıköy/İstanbul

E-posta: info@youthall.com

3.2 Hizmet Alan

Ünvanı: %company.fullName%

E-posta: %company.email%

Siparişi veren: %company.name%


Madde 4- Sözleşme Konusu Hizmet 

4.1 Sözleşme uyarınca Youthall tarafından verilecek hizmet aşağıdaki hizmetlerden oluşur:

  • Site’de Üye Şirket’in profil sayfasını oluşturması, 
  • Üye Şirket’in stajyer ihtiyacını, Site’de kendisine sunulan paketleri satın alarak oluşturacağı ilanlarla duyurması,
  • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun olarak Üye Öğrencilerin profillerine erişim sağlanması,
  • Üye Öğrencilerin Üye Şirketlerin Site’de yayınlamış oldukları ilanlara başvurabilme imkanı sunulması,
  • Otomatik eşleştirme hizmeti (opsiyonel): Otomatik eşleştirme seçilmesi halinde Üye Öğrenciler ile Üye Şirket otomatik olarak eşleştirilerek eşleştirilen Üye Öğrenciler Üye Şirket’e bildirilir.

4.2  Kurumsal Kullanıcı Site’ye kayıt olduktan sonra kayıt sırasında vermiş olduğu kurumsal e-posta adresine Youthall tarafından bir onay e-postası gönderilir. Youthall tarafından gönderilen onay e-postasının Kurumsal Kullanıcı tarafından onaylanması ile birlikte Kurumsal Kullanıcı’nın üyeliği aktif hale gelmiş olur ve Üye Şirket kendi profil sayfasını hazırlayabilir. Üye Şirket’in Üye Öğrencilerin profilleri inceleyebilmesi ve ilan vermesi için Site’de kendisine sunulan paketlerden satın alması gerekmektedir. 

4.3 Üye Şirket’in Üyelik Sözleşmesi uyarınca www.youthall.com ve/veya www.stajim.net internet siteleri üzerinden sisteme erişimi mevcuttur. Bu kapsamda Üye Şirket kullanıcı adı ve şifresini kendisi tespit eder. Üye Şirket tespit etmiş olduğu söz konusu kullanıcı adı ve şifreleri kullanarak Site’ye giriş yapabilir.  

4.4 Üye Şirket info@youthall.com e-posta adresinden talep ve şikayetlerini Youthall’a iletebilir.

Madde 5 – Üyelik ve İlan Satın Alma

Üye Şirket’in üyeliği Kullanıcı ve bu Sözleşme hükümlerine göre sona ermemek kaydıyla süresizdir. Üye Şirket’in satın almış olduğu paketlerdeki hizmetler ilgili paketten belirtilen sürelere tabidir. 


Üye Şirket tarafından verilen ilanlar Youthall’un onayına tabidir. Youthall onayını 3 (üç) iş günü içerisinde verecektir. İlan içerisinde Site’ye uygun olmayan bir içeriğin tespit edilmesi haline Üye Şirket’ten ilgili düzeltme ve/veya değişiklikleri yapması talep edilecektir. Üye Şirket’in ilgili düzeltmeleri yapmaması halinde ilan Site’de yayınlanmayacaktır ve Üye Şirket’e ödediği ücret iade edilecektir. Ücret iadesi dışında Üye Şirket’e tazminat dahil herhangi başka bir ödeme yapılmayacaktır.

Youthall sayfalarında yayınlanan stajyer ilanlarının yayında kalma  süreleri, ilanın aktif duruma getirilmesinden itibaren, sözleşme üyelik süresi dahilinde olmak koşulu ile, 30 (otuz) gündür. Üye Şirket’in üyelik süresinin bitimine 30 (otuz) günden daha az bir süre kaldığı durumlarda ilan yayınlanırsa, söz konusu ilan, üyelik süresi bitene kadar yayında kalacaktır, üyelik süresi sonunda otomatik olarak kapanacaktır. Ayrıca işbu madde kapsamında belirtilen 30 (otuz) günlük yayın süresi, müşterinin ilanı yayınladığı ilk günden itibaren işlemeye başlamakta ve kesintisiz olarak (ilan Üye Şirket tarafından belirli bir süre pasife alınmış olsa dahi) 30 (otuz) gün sonunda son bulmaktadır. Üye Şirket ilanın yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde ilan metninin içinde düzeltme yapılabilir.

Madde 6 -  Satış Fiyatı ve Ödeme Şekli

6.1 İlan Paketleri

İlan paketinin bedeli KDV dahil %price% TL’dir. Paket bedeli ilan yayınlanmadan önce havale, EFT veya kredi kartı ile peşin ödenir. 

Paket bedeli Üye Şirket tarafından Youthall’un hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya aktarılamaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse Youthall’un Sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır.

Üye Şirket kendisine ait [perakende satış fişini ya da faturasını] Youthall şirket adresinden, hafta içi 9:00-18:00 saatleri arasında alabilir. Üye Şirket’in perakende satış fişi yada faturasını adresine gönderilmesi istemesi durumunda, Üye Şirket  Youthall’a info@youthall.com adresine e-mail göndererek faturanın/ perakende satış fişinin adresine gönderilmesi talebini iletir. Youthall perakende satış fişini ya da faturayı Üye Şirket’e, Üye Şirket’in kargo bedelini ödeyeceği -ödemeli kargo ile gönderir. Youthall Üye Şirket’e seçenek sunmaksızın istediği kargo şirketi ile gönderimi yapar. Üye Şirket satın alma işlemi esnasında perakende satış fişi ya da faturanın adresine gönderilmesini talep ettiği takdirde, kargo ücretini ödemeyi kabul etmiş sayılır.

Fatura adresinde mukim %company.name% adına %company.tax_office% Vergi dairesi %company.tax_number% Vergi numaralı firma adına düzenlenecektir. Söz konusu fatura bu kapsamda kağıt fatura olarak -karşı ödemeleri olarak gönderilecektir.

Madde 7 – Üye Şirket’in Beyan ve Taahhütleri

7.1 Üye Şirket Youthall’un Site’de Üyeler tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Youthall’un çalışanlarının, ortaklarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7.2 Üye Şirket, Site üzerinden Youthall’un kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Youthall’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. Youthall, Site'de kullandığı ve iş birliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun Youthall’un sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Üyeler'in kendi sorumluluğundadır.

7.3 Üye Şirket, Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

7.4 Üye Şirket, Youthall sayfalarında yayınlayacağı ilanında, bir ilan altında birden fazla staj pozisyonu duyuramayacağını kabul eder.

7.5 Yayınlanan ilanda Üye Şirket tarafından faks numarası veya e-posta adresi verilemez. Üye Şirket adres ve web sitesi bilgilerini verecektir. 

7.6 Üye Şirket belirlediği şifrenin gizliliğini korumakla sorumludur. Şifre gizliliğinin ihlali durumunda Youthall’un işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilme hakkını saklı tutar. Fesih halinde Youthall tarafından alınmış ücretler iade edilmez.

7.7 Üye Şirket’in Youthall üzerinden ulaştığı adayların bilgilerini üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşması, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almaması veya adaylarla staj sağlanmsı dışında herhangi bir amaçla (eğitim pazarlama, tanıtım, vs) iletişim kurması durumunda Youthall işbu Sözleşmeyi tek taraflı feshedebilme hakkını saklı tutar. Üye Şirket, bu maddenin ihlali halinde doğabilecek sonuçlara katlanır ve Youthall’u her türlü sorumluluktan ari kılar.

7.8 Üye Şirket’in bu Sözleşme’de gizlilikle ilgili olarak vermiş olduğu taahhütler, Sözleşme’den bağımsız olarak, Sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, işbu Sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erdikten sonra da devam eder ve Sözleşme sona erdikten sonra meydana gelecek bir ihlal, Sözleşme’nin yürülükte olduğu süre içinde meydana gelmiş bir ihlalle aynı sonuçları doğurur.

7.9 Üye Şirket işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği takdirde, Youthall’un bu nedenle uğradığı zararı tazminle mükelleftir. Youthall tarafından bu nedenle idari para cezası, vesair her ne nam altında olursa olsun ceza ve/veya tazminatların ödenmesi halinde, Youthall’un Üye Şirket’e rücu hakkı olup, Üye Şirket ilk yazılı talepte Youthall’a derhal ve ferileri ile birlikte ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder.

7.10 Üye Öğrenci veri tabanı, Youthall için asli ve en önemli malvarlığıdır. İşbu Sözleşme ile Youthall tarafından Üye Şirket’e verilen asli hizmet, aday veri tabanındaki bilgilere erişim ve kullanım imkanıdır. Üye Şirket, aday veri tabanının ve içeriğinde yer alan bilgilerin Sözleşmede belirlenen usuller dışında kullanımının, Youthall için telafisi imkansız zararlar oluşturacağını bildiğini kabul eder. Bu nedenle Üye Şirket, işbu Sözleşme’yi ihlal ettiği takdirde Youthall’un müspet zararlarına ek olarak, yoksun kalınan kazancını da ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.11 Üye Şirket, 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı kanunlar gereğince danışmanlık hizmeti veren bir firma olduğu takdirde, yine aynı kanunlar çerçevesinde İşkur tarafından verilen “Özel İstihdam Bürosu” belgesinin bir örneğini Youthall’a ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde, yasalara aykırı bu durumun tespit edilmesi ve/veya yasal uyarı vb. şekilde öğrenilmesi durumunda Youthall verdiği hizmeti derhal durduracaktır.

7.12 Üye Şirket, işbu sözleşmenin imzalanması ile, Youthall veri tabanında yer alan adayların bilgilerini, özgeçmişlerini incelediği zaman, incelenen adaya Üye Şirket’in ait firma isim bilgisinin iletilmesine muvafakat eder.

7.13 İşbu Sözleşme kapsamında Üye Şirket’e, Üye Öğrencilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler aktarılmaktadır. Üye Şirket kendisine Youthall aracılığı ile staj başvurusu yapan Üye Öğrencilerin ve/veya Üye Öğrenci veri tabanı incelemesi sonucu ulaştığı Üye Öğrencilerin kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini sadece işbu Sözleşme kapsamında, istihdam amaçlı kullanmayı, kendisine aktarılan ve/veya Youthall aracılığı ile elde ettiği kişisel verilerin güvenliğinden bizzat sorumlu olduğunu, Sözleşme sona erdikten sonra, işlenmiş veri varsa bunları derhal ortadan kaldırmayı ve hiçbir şekilde kullanmamayı, kendisine iletilen ve/veya kendisi tarafından elde edilen kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin istihdam amacı dışında başka amaçlarla ve/veya yürürlükteki mevzuata aykırı bir biçimde kullanılmasından dolayı Youthall’a iletilecek üçüncü kişilerin ve/veya kurumların tüm taleplerinden bizzat sorumlu olacağını, bu konuda Youthall’un hiçbir sorumluluğu olmadığını, Youthall tarafından bu nedenle idari para cezası, vesair her ne nam altında olursa olsun ceza ve/veya tazminatların ödenmesi halinde, Youthall’un kendisine rücu hakkı olduğunu, ilk yazılı talepte Youthall’a derhal ve ferileri ile birlikte ödeme yapmayı kabul,beyan ve taahhüt eder.

7.14 Üye Şirket, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site'yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Youthall’un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

7.15 Üye Şirket, Site'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacağnı, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye Şirket işbu kullandırtmalar sebebiyle Üyelerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden Youthall herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde Youthall bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye Şirket’ya aynen rücu edilir.

7.16 Üye Şirket, Site’de Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye Şirket’in; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, Sözleşmenin kurulmasından evvel, Youthall tarafından Üye Şirket’e verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.17 Üye Şirket, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Youthall’un sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.18 Üye Şirket, uygulandığı durumlarda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve ilgili yönetmelik ve sair mevzuat yükümlülüklerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 8 – Youthall’un Beyan ve Taahhütleri

8.1 Youthall, Site'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. Youthall doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

8.2 Youthall, Site üzerinde yer alan Üye Öğrenci ve/veya Üye Şirket bilgilerinin içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site’de yer alan bilgilerle ilgili her türlü risk Üyelere aittir. Site üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı bizzat Youthall’a aittir.

8.3 Youthall bir özel istihdam bürosu veya bir işveren değildir; Site’de yer alan Üye Öğrencilere dair özgeçmişler Youthall’un sorumluluğu altında yer almamaktadır. Youthall tarafından verilen hizmetler Üye Öğrencilerin staj sonrası işe yerleştirmeleri ile ilgili hizmetleri kapsamaktadır. 

8.4 Youthall, Site’nin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve Site’de herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu Site’de yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile Üyelerin kullandığı yazılım ve/veya donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse Youthall’a bu konuda hiçbir sorumluluk yüklenmez.

8.5 Site’de bulunan internet bağlantıları (linkler) ile ilgili her türlü risk Üyelere aittir. Youthall Üye Öğrencilerin özgeçmişine bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

Madde 9 – Fikri Mülkiyet Hakları

9.1 Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site"nin (yazılım, görsel, tasarım, arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları Youthall’a ait ve/veya Youthall tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Youthall uygulamalarının, Site’de yer alan bilgilerin ve Youthall’un telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına Youthall tarafından izin verilmemektedir.

9.2 Youthall'un içeriğinde yer alan bütün bilgilerin, yazıların, logoların, grafiklerin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü görsel ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir internet sitesinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü şekilde yayınlamak ve/veya Youthall’un haberi olmadan link vermek kesinlikle yasaktır.

9.3 Site’nin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Madde 10 - Cayma Hakkı

İşbu Sözleşme konusu Hizmet Üye Şirket’ya elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15 uyarınca cayma hakkının İstisnaları arasındadır. Niteliği gereği Üye Şirket’e iadesi mümkün olmayan bir hizmet olduğu için Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.  

Madde 11 – Sözleşmenin Bütünlüğü

Site’de yer alan Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır. Üye Şirket bu Sözleşme’yi imzalarken veya dijital ortamda kendi isteği ile kabul ettiğini onaylaması ile yukarıda sayılan belgeleri de kabul ettiğini ve buradaki hükümlere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 12 - Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Üyelik Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.