Melon CMA Jobs, Internships and Company Culture - Youthall
25 farklı kategoride gençlerin oylarıyla belirlendiği “Youth Awards” 2023 sonuçları açıklandı.

Melon CMA

  • Advertising
  • ·
  • 118 follower

About Us

Melon kurum, kuruluş, şirket ve kar amacı gütmeyen organizasyonlara iletişim ve pazarlama servisleri sunan bir tam hizmet ajansıdır. Melon, en iyi sonuçların elde edileceği, hedef kitlelere ürünleri ve/veya amaçları duyuracak iletişimin en etkili yollarını tasarlamaya ve geliştirmeye çalışır.

 

Melon iletişim ve pazarlama ajansı müşterilerine değer odaklı pazarlamayı temel alarak stratejiler geliştirir. Hayata geçireceği planlamalarda müşterisinin şapkasını kendisine takarak onu olabildiğince iyi tanır. Müşterisi için hedef kitle belirleme ve var olan hedef kitlenin incelemesi konularında data odaklı araştırmalar yaparak uygun stratejileri geliştirir. Hedef kitleye ulaşılacak doğru iletişim kanallarını seçerek o kanallara uygun uygulamalar geliştirir. Bu çalışmalarda konvansiyonel ve dijital tüm iletişim araçlarından faydalanır.

 

Melon İletişim ve Pazarlama Ajansı; misyonları doğrultusunda mesajlarını kamuoyuna iletmek; gönüllüleri bir araya getirmek; bağış toplamak ve ilgili destek faaliyetleri yürütmek üzere oluşturulmuş kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için iletişim stratejileri geliştirir, planlamalar yapar ve sürdürülebilir faaliyetler yürütür.

 

Melon CMA; multidisipliner birimleriyle strateji geliştirilmesinden kaynak oluşturulmasına kadar ihtiyaç duyulan tüm iletişim ve pazarlama hizmetlerini sunar.

 

Melon CMA; “sürdürülebilir ve inovatif çözümler” temel yaklaşımıyla ihtiyaç duyulan en etkin ve efektif iletişim stratejilerini oluşturur ve bu stratejilerin sürekli halde yürütülmesine destek olur.

Melon CMA has no open job position yet. Follow the company, be the first to know when the job is published.

Are you interested in Melon CMA?

Follow now and we will notify you when a new job arriving here.

Melon CMA has no event yet. Follow the company, be the first to know when the event is published.

Are you interested in Melon CMA?

Follow now and we will notify you when a new event is organized.

Your career starts here.

Start a new career with the free profile you create.

Get Started
Melon CMA hasn't published any articles yet. Follow the company, be the first to know when the article is published.

Are you interested in Melon CMA?

Follow now and we will notify you when a new event is organized.