METGİN Start-Up Challenge - Youthall
Fikirlerinize değer veriyoruz. Youthall Gençlerin Beklenti ve Yönelimleri Araştırması'na hemen katılın!

METGİN Start-Up Challenge

13 May, Mon
ODTÜ KKK Kariyer ve İşletme Kulübü - METGİN Start-Up Challenge cover photo

Event Details

*METGİN Start-Up! Challenge will be held in both English and Turkish.
*METGİN Start-Up! Challenge İngilizce ve Türkçe olarak gerçekleştirilecektir.


English Context;
Buckle your seatbelts, and be ready for the takeoff!
As Career and Management Club, we are thrilled to announce our first "Start-Up! Challenge" contest! Sponsored by METGİN


Event Overview:

Objective: METGİN Start-Up! Challenge aims to identify, support, and elevate the next generation of entrepreneurs who are passionate about making a significant impact through innovation. Whether you're in the ideation stage or have a fully developed product, this platform is for you.

Dates: The competition will take place from 29th of April to 13th of May. Please mark your calendars and ensure all submissions meet the outlined deadlines.

Location: This year's challenge will be held in a hybrid format, with online submissions and virtual workshops leading up to the in-person final round at METU NCC Campus.

Participation Criteria:

Eligibility: Participants must be active associates,graduate or masters students in TRNC universities. Both individual entrepreneurs and teams (up to 5 members) are welcome to apply.

Application Process: Applications will take place in Youthall event page. Applicants must upload 2-page summary and 3-minute pitch video about their idea to complete their application process. Further information about submission platform and more will be given to the applicants via email.

Event Schedule:

Application Deadline: 29th of April

Announcement of Selected Teams: 5th of May

Workshops & Webinars: Scheduled between 6th of May-12th of May

Final Pitch & Awards Ceremony: 13th of May, Monday at 2:00 PM (GMT +3)

Awards & Prizes:

Winners of the METGİN Start-Up Challenge will receive:

1st Place-30.000 TL and initial support to implement the pitch idea

2nd Place-20.000 TL

3rd Place-10.000 TL

Contacting opportunities with industry leaders

Access to a network of investors

Media exposure to spotlight your start-up

Additional Information:

Workshops and Webinars: Finalists will have the opportunity to attend workshops led by academics and industry experts. Besides workshops, several webinars will take place, including entrepreneurs and successfull business-people in the industry.

Networking: The challenge will offer numerous networking opportunities, allowing you to connect with fellow innovators, potential investors, and industry leaders.

Final Round: Selected teams will be invited to pitch their start-ups to a panel of judges in the final round. Detailed information regarding the final event will be provided to the selected teams.

Contact Us:

For any questions or further information, please don't hesitate to reach out to us from kariyerveisletme@gmail.com

We are excited to see your innovative solutions and wish you the best of luck in the METGİN Start-Up Challenge. Let's innovate and shape the future together!

P.S. : Please note that all event details are subject to change, and participants will be notified of any updates.

Türkçe Açıklama;
Kemerlerinizi bağlayın ve kalkışa hazır olun!

Kariyer ve İşletme Kulübü olarak METGİN sponsorluğundaki ilk "Start-Up! Challenge" yarışmamızı duyurmanın heyecanını yaşıyoruz!

Etkinliğe Genel Bakış:

Amaç: METGİN Start-Up! Challenge, inovasyon yoluyla önemli bir etki yaratma konusunda tutkulu olan yeni nesil girişimcileri belirlemeyi, desteklemeyi ve yükseltmeyi amaçlamaktadır. İster fikir aşamasında olun ister tamamen geliştirilmiş bir ürününüz olsun bu platform tam size göre.

Tarihler: Yarışma 29 Nisan tarihi ile 13 Mayıs tarihi arasında gerçekleşecektir. Lütfen takvimlerinizi işaretleyin ve tüm gönderimlerin belirtilen son teslim tarihlerine uyduğundan emin olun.

Yer: Bu yılki yarışma, çevrimiçi başvurular ve sanal atölye çalışmaları ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'ndaki yüz yüze final turuna kadar uzanan karma bir formatta gerçekleştirilecek.

Katılım Kriterleri:

Uygunluk: Katılımcıların KKTC üniversitelerinde aktif ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir. Hem bireysel girişimciler hem de ekipler (5 üyeye kadar) başvuruda bulunabilirler.

Başvuru Süreci: Başvurular Youthall etkinlik sayfasından yapılacaktır. Başvuru sahiplerinin, başvuru sürecini tamamlamak için fikirlerini anlatan 2 sayfalık özet dosyasını ve 3 dakikalık tanıtım videosunu yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru platformu ve daha fazlası hakkındaki bilgiler başvuru sahiplerine e-posta yoluyla iletilecektir.

Etkinlik programı:

Son başvuru tarihi: 29 Nisan

Seçilen Takımların Açıklanması: 5 Mayıs

Atölyeler ve Web Seminerleri: 6 Mayıs-12 Mayıs tarihleri arasında planlanmıştır

Final Konuşması ve Ödül Töreni: 13 Mayıs Pazartesi, 14:00 (GMT +3)

Ödüller ve Kazanımlar:

METGİN Start-Up! Challenge'ın ödülleri aşağıdaki gibidir;

1.lik-30.000 TL ve fikri hayata geçirme desteği

2.lik-20.000 TL

3.lük-10.000 TL

Sektör liderleriyle iletişim kurma fırsatları

Yatırımcı ağına erişim

Fikriniz ile medya önünde bulunma şansı

Ek Bilgiler:

Çalıştaylar ve Web Seminerleri: Finalistler, akademisyenler ve sektör uzmanlarının önderlik ettiği çalıştaylara katılma fırsatına sahip olacak. Atölye çalışmalarının yanı sıra sektördeki girişimcilerin ve başarılı iş adamlarının yer aldığı birçok webinar da gerçekleştirilecek.

Networking: Bu etkinlik, diğer yenilikçilerle, potansiyel yatırımcılarla ve sektör liderleriyle bağlantı kurmanıza olanak tanıyan çok sayıda ağ oluşturma fırsatı sunacaktır.

Büyük Final Seçilen takımlar, final turunda start-up'larını bir jüri heyeti önünde sunmaya davet edilecek. Seçilen takımlara final etkinliğine ilişkin detaylı bilgi verilecektir.

Bize Ulaşın:

Sorularınız veya daha fazla bilgi için lütfen kariyerveisletme@gmail.com adresinden organizasyon komitemizle iletişime geçebilirsiniz.

Yenilikçi çözümlerinizi görmekten heyecan duyuyor ve METGİN Start-Up! Challenge'da size bol şans diliyoruz. Gelin birlikte yenilik yapalım ve geleceği şekillendirelim!

Not: Lütfen tüm etkinlik detaylarının değişebileceğini ve değişmesi durumunda katılımcılara güncelleme konusunda bilgi verileceğini unutmayın.