Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Jobs, Internships and Company Culture - Youthall
Youth Awards 2024'te Oylama Heyecanı Başladı! Şirketlerin insan kaynakları ve işveren markası çalışmalarını değerlendirmek için tıklayın →
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

  • Nonprofit Organizations
  • ·
  • 6 follower

About Us

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), 28 Kasım 1964 tarihinde; Anadolu Çimentoları T.A.Ş. Aslan ve Eskihisar, Müttehit Çimento ve Su Kireci A.Ş. Eskişehir Çimento Fabrikası T.A.Ş. Ankara Çimento Sanayi T.A.Ş. İzmir Çimento Fabrikaları T.A.Ş. Türk Çimentosu ve Kireci A.Ş. tarafından çimento sektöründe faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, üyelerinin çalışma ilişkilerinde; var olan mevzuat çerçevesinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, işkolunda kurulmuş ve kurulacak olan işyerlerinin verimli ve uyumlu çalışmalarına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirerek, Türkiye çapında faaliyette bulunmaktadır.

Kamu maliyesindeki açıklar, yatırımdaki daralmalar, dış ticaret açıklarının artması, insan kaynaklarındaki yetersizlik, teknolojide, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarındaki gelişmeler sonucu oluşan ekonomik zorlukları, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, sektörde yer alan işçi sendikası ile birlikte aşmak amacını taşımaktadır.

Sendikamızın amacı Ana Tüzüğün 2. maddesinde hükme bağlanmıştır. Sözü edilen maddede “Sendikanın amacı üyelerinin çalışma ilişkilerinde, mevzuat çerçevesinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, işkolunda kurulmuş ve kurulacak olan işyerlerinin verimli ve ahenkli çalışmasına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek; bu amaçla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası şu anda 34 üyesi ve toplamda 65 fabrika ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) has no open job position yet. Follow the company, be the first to know when the job is published.

Are you interested in Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)?

Follow now and we will notify you when a new job arriving here.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) has no event yet. Follow the company, be the first to know when the event is published.

Are you interested in Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)?

Follow now and we will notify you when a new event is organized.

Your career starts here.

Start a new career with the free profile you create.

Get Started
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) hasn't published any articles yet. Follow the company, be the first to know when the article is published.

Are you interested in Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)?

Follow now and we will notify you when a new event is organized.