Bu bölüm Youthall’un genel ve kanuni sorumluluklarını içerir. www.youthall.com alan adında bulunan internet sitesi (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) STJ İnsan Kaynakları Bilişim ve Danışmanlık A.Ş. (bundan böyle “Youthall” veya “Biz” olarak anılacaktır.) tarafından işletilmektedir. Site’yi kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okumanız önemlidir. Site’yi ziyaret ederek ve/veya Kullanıcı ve/veya Üye ve/veya Şirket olarak, işbu Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Site’de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, bu hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz veya defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. Eğer aşağıda belirtilen şartları kısmen ve/veya tamamen kabul etmiyorsanız, Site’yi herhangi bir amaçla kullanmayınız.

İşbu Kullanım Koşulları kapsamı içerisine Site’de yer alan ve yer alacak olan “Youthall” tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan da dahil olup, Kullanıcı ve/veya Üye ve/veya Şirket işbu Kullanım Koşullarını kabul etmekle söz konusu beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

Youthall, www.youthall.com adresinde belirtilen kullanım koşullarını, Site’yi veya Site’nin içeriğini dilediği zaman ve şekilde tek taraflı olarak değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Site'de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Site kullanıcıları ve üyeleri, www.youthall.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

1 - TANIMLAR

Hizmet/Hizmetler: Üyelerin işbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Youthall tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye kayıt olarak veya olmayarak erişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler.

Site: www.youthall.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen web sitesini ifade eder.

Üye Öğrenci: Kullanıcı Sözleşmesini kabul eden ve Site’ye üye olup Site’de yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 07.09.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca mesleki eğitim yapmak isteyen meslek lisesi öğrencileri ve üniversite öğrenimi süresince zorunlu ya da ihtiyari olarak staj yapacak öğrencilerle, mezun statüsüne geçmiş veya öğrenimini devam ettirerek staj arayan kişileri ifade eder.

Üye Şirket: Kullanıcı Sözleşmesi koşulları doğrultusunda Site’ye üye olan ve Site’de yer alan içerik, uygulama ve Hizmetlerden yararlanan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya tabi olduğu yabancı hukuk kanunlarına göre kurulmuş ve tüzel kişiliğe sahip şirketleri ifade eder.

Üye/Üyeler: Üye Öğrencileri ve Üye Şirketleri ifade eder.

2 - ÜYELİK ŞARTLARI

2.1. Üye Öğrenci: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 07.09.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca mesleki eğitim yapmak isteyen meslek lisesi öğrencileri ve üniversite öğrenimine devam eden öğrencilerle, mezun statüsüne geçmiş veya öğrenimini devam ettirerek iş arayan kişiler Üye Öğrenci olabilir.

18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÜYE ÖĞRENCİLER KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU POLİTİKASINI TAM VE DOĞRU OLARAK ANLADIKLARINDAN EMİN OLMALARI İÇİN BU BELGELERİ VELİLERİ İLE BİRLİKTE OKUMALIDIR.

2.2. Üye Şirket: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre veya tabi olduğu yabancı hukuk kanunlarına göre kurulmuş ve varlığını sürdüren tüzel kişiliğe sahip şirketler Üye Şirket olabilirler.

2.3. 13 yaşından küçükler Kullanıcı ve/veya Üye olamaz.

2.4. Aşağıdaki hallerde, Youthall Site’nin ilgili Üye tarafından kullanımını geçici ve/veya sürekli olarak engelleyebilir:

 • Yanlış, düzensiz, eksik ve/veya yanıltıcı bilgi ve/veya uygun olmayan fotoğraf içeren bilgilerin Site’ye kaydedilmesi halinde,

 • Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel ve/veya genel duyuruların, reklam amaçlı firma bilgilerinin ve/veya üyelik satış formasyonları gibi bilgilerin ilave edilmesi halinde,

 • Diğer bir şahıs ve/veya kurum tarafından ilan edilen her türlü bilgi, görsel ve/veya logonun silinmesi tahrif edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde,

 • 1 yıl süre ile hesabın kullanılmaması halinde

3 - ÜYELİK HESAPLARI

3.1. Her bir Üye’nin sadece tek bir üyelik hesabı olabilir. Üye Öğrenci, herhangi bir sınırlama olmaksızın takma ad kullanmak dahil olmak üzere kimliği ve üyelik hesabını oluştururken verdiği bilgiler ile ilgili yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.2. Üyelik hesabı açılması için geçerli bir e-posta hesabı sunulması ve bir şifre oluşturulması gerekmektedir. Üye Şirket hesabı açmak için kurumsal bir e-posta hesabı verilmesi şarttır. Kullanılan e-posta adreslerinin ilgili Üye’ye ulaşmak için kullanılabilecek adresler olması gerekir. Yanıltıcı e-posta hesabı verilmesi durumunda Üye Şirket hesabı derhal kapatılacaktır.

3.3. Sosyal Medya Üzerinden Hesaba Giriş Yapılması: Üyeler Facebook veya Linkedin gibi sosyal medya siteleri (“Sosyal Medya Sitesi”) üzerinden Site’de hesap oluşturabilir veya oluşturdukları hesaplarına erişim sağlayabilirler. Site’ye bir Sosyal Medya Site’si aracılığıyla erişim sağlanması halinde ilgili Üye Site’nin Sosyal Medya Sitesi’ndeki hesabında paylaştığı, sakladığı veya erişilebilir kıldığı bilgi, veri, mesaj, etiket ve benzeri unsurlara, Site’deki hesabı ve profil sayfasında erişilebilir olması için erişimi olacağını, erişilebilir kılacağını ve uygulanabilmesi mümkün olması halinde bunları saklayabileceğini kabul etmiş olur. Üyenin ilgili Sosyal Medya Sitesi hesabındaki gizlilik ayarlarına uygun olarak Sosyal Medya Site’sinde paylaştığı kişisel bilgileri Site’de yayınlanabilir.  Üyenin herhangi bir Sosyal Medya Sitesi ile olan ilişkisi tamamen ve sadece ilgili Sosyal Medya Sitesi ile arasındaki sözleşmeye tabidir. Youthall herhangi bir Sosyal Medya Sitesi’nin bu Sosyal Medya Sitesi’ndeki hesabınızın gizlilik ayarlarını ihlal ederek Youthall’e sağladığı kişisel bilgiler ilgili her ne nam altında olursa olsun bir sorumluluk kabul etmediğimizi beyan ederiz.

3.4. Üyeler, Youthall tarafından kendilerine gönderilen veya kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Youthall’un söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üyelerin sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. Youthall işbu aykırı kullandırmaları tespit ettiği Üyelerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına ve üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptir. Üyeler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üyelerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden Youthall’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

3.5. Üyeler Site’de hesap açarak Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak Youthall’un Site’de sunulan bilgilere erişebileceğini, bunları kaydedebileceğini ve kullanabileceğini kabul etmiş olurlar.

4 - OTOMATİK EŞLEŞTİRME

Otomatik eşleştirme sistemi ile profilini otomatik eşleştirme hizmetine açmış ve profilini %75 oranında doldurmuş olan Üye Öğrenciler ve Üye Şirketler Youthall tarafından otomatik olarak eşleştirilir.

5 - İLAN VE ÖN MÜLAKAT SÜRECİ

5.1. Youthall sayfalarında yayınlanan ilanların yayında kalma süreleri, ilanın aktif duruma getirilmesinden itibaren, sözleşme üyelik süresi dahilinde olmak koşulu ile, 30 (otuz) gündür. Üye Şirketin üyelik süresinin bitimine 30 (otuz) günden daha az bir süre kaldığı durumlarda ilan yayınlanırsa, söz konusu ilan, üyelik süresi bitene kadar yayında kalacaktır, üyelik süresi sonunda otomatik olarak kapanacaktır. Ayrıca işbu madde kapsamında belirtilen 30 (otuz) günlük yayın süresi, müşterinin ilanı yayınladığı ilk günden itibaren işlemeye başlamakta ve kesintisiz olarak (ilan Üye Şirket tarafından belirli bir süre pasife alınmış olsa dahi) 30 (otuz) gün sonunda son bulmaktadır.

5.2. Üye Şirket ilanın açıldığı tarihten itibaren ilan metninin içinde düzeltme yapılabilir. Bu düzeltmeler tekrar onaya tabi olarak karar insiyatifi Youthall’dadır. İlanın düzenlenmiş halinin onaylanmaması durumunda düzeltilmemiş hali ile yayında kalacaktır.

5.3. Üye Şirket ilana cevap veren Üye Öğrencilerden uygun buldukları ile bir ön mülakat yapar. Ön mülakatta içeriğine Üye Şirketin karar verdiği 1 ila 5 adet soru sorulur. Üye Öğrenciler ön mülakatta sorulan sorulara Site’ye yükleyecekleri video ile cevap verir. Üye Öğrencilerin yükledikleri videolara sadece ilgili Üye Şirket ve Üye Öğrencinin kendisi görebilir. Üye Öğrenciler tarafından Üye Şirketlerin sorularını yanıtlamak için çekilecek videoların gizliliğinden Üye Şirketler ve Üye Öğrenciler sorumludur.

5.4. Üye Şirketler aşağıda belirtilen türden ilanlar veremezler;

 • Uygulanabilir kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uygun olmayan ilanlar,

 • Yanıltıcı, Aldatıcı veya Dolandırıcılık Amaçlı İlanlar: İlanlarda yanıltıcı, aldatıcı veya dolandırıcılık amaçlı istihdam fırsatlarının tanıtımı yapılamaz. Bu fırsatlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şunlardır:

  i.    Çok katmanlı pazarlama sistemleri
  ii.    Nasıl para kazanıldığının veya nasıl katma değer oluşturulduğunun açıkça belirtilmediği muğlak iş modelleri
  iii.    Başvurudan önce ödeme yapılması istenen ilanlar

 • Başvuru için herhangi bir ödeme talep eden veya başka Üye Öğrencilerin staja/işe kabulünü şart koşan ilanlar,

 • Kendilerine ait olmayan logo, marka, ticari unvan veya benzeri fikri mülkiyet hakkı içeren ilanlar,

 • Yasadışı Ürün ve Hizmetler: İlanlarda yasadışı faaliyet, ürün veya hizmetlerle alakalı istihdam fırsatlarının tanıtımı yapılamaz. Bu fırsatlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şunlardır:

  i.    Yasadışı suç faaliyetleri
  ii.    Uyuşturucu kullanımı, satışı veya hizmetleri
  iii.    İnsan kaçakçılığı
  iv.    Sahte belgeler veya para birimi

 • Ayrımcılık: İlanlarda adaylar arasında ırk, etnik kimlik, renk, milli köken, din, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, aile durumu, engellilik hali, sağlık durumu, genetik yapı veya yasalarla korunan diğer özellikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, korunan herhangi bir kişisel özelliğe dayanarak yasadışı şekilde ayrımcılık yapılamaz. İş ilanları ayrımcılığı yasaklayan tüm geçerli yasalara uygun olmalıdır. Buna, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şu türden ilanlar dahildir:

  i.    "Yalnızca kadın adaylar arıyoruz"
  ii.    "35 yaş altındaki kişilerin başvuruları kabul edilir"
  iii.    "Bekar adaylar tercih edilir"

 • Cinsellik Çağrıştıran İlanlar: İlanlarda istihdam fırsatlarının tanıtımı cinsellik çağrıştıran bir şekilde yapılamaz. Bu fırsatlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şunlardır:

  i.    Müstehcen dil
  ii.    Cinsel eylem imaları
  iii.    Çıplaklık iması bulunan görüntüler

 • Cinsel Ürünler ve Hizmetler: İlanlarda cinsel hizmet veya cinsel ürünlerin kullanımını gerektiren istihdam fırsatlarının tanıtımı yapılamaz. Bu fırsatlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şunlardır:

  i.    Eskort hizmetleri
  ii.    Seks oyuncakları içeren işler
  iii.    Cinsellik geliştirici ürünler içeren işler
  iv.    Cinsellik veya çıplaklık içeren videoların, yayınların veya canlı gösterilerin yer aldığı işler

 • Kişisel Bilgiler: İlanlarda herhangi bir potansiyel adaydan kişisel kimlik bilgileri veya finansal bilgileri istenmemelidir. Bu fırsatlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şunlardır:

  i.    Kredi kartı bilgileri
  ii.    Banka hesap bilgileri
  iii.    Devlet kurumu tarafından verilmiş kimlik bilgileri

6 - ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

6.1. Üye Şirket, Site üzerinde Üye Öğrenciler ile ilgili Site tarafından ortaya konulan çeşitli uygulamalar aracılığıyla yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirebilir. Üye Şirket bu amaçla Site’ye yüklediği bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, iftira atma, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.2. Üyeler Site’ye yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların kendilerine ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir içeriğe yer vermeyeceklerini, yayınlanan içeriklerin, ilan ve resimlerin Youthall ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Youthall’a karşı yöneltilebilecek talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul beyan ve taahhüt eder.

6.3. Kullanıcı ve Üyelerin Site içerisinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

6.4. Üye Öğrenci Site’de paylaştığı özgeçmişinde/profilinde bulunan her türlü bilginin tek sorumlusudur. Üye Öğrenci, uygunsuz, yanlış veya hoş olmayan içeriklerin gönderilmesi dahil dürüstlükte bağdaşmayacak ve profesyonellikten uzak davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.5. Üye Şirket ile kendi vasıtasıyla ilişkiye geçen Üye Öğrenci, bütün sorumluluğu üzerine almış olur.

6.6. Üyeler; kendileri tarafından Site’ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. "Site"ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Site'de sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca Youthall altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

6.8. Kullanıcılar, herhangi bir şekilde (gezgin, tarayıcı eklentisi ve diğer teknoloji veya manuel çalışma vb) diğer kullanıcılara ait profillerin ve kişisel bilgilerin elde edilmesi veya kopyalanması amacıyla işlem yapmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

6.9 Kullanıcılar, herhangi bir sınırlama olmaksızın Youthall’un fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

6.10. Kullanıcılar, diğer kişilere ait patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer mülkiyet hakları gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

6.11. Kullanıcılar, Site üzerinden erişilebilecek diğer Kullanıcılara veya Üyelere ait bilgilerin, içerik veya verileri (açık bir şekilde izin verilmesi hariç olmak üzere) kopyalamayacaklarını veya kullanılmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

6.12. Kullanıcılar Youthall’un izni olmaksızın Youthall’dan temin edilen bilgilerin toplamayacaklarını, kullanmayacaklarını, kopyalamayacaklarını veya aktarmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

6.13. Kullanıcılar ve Üyeler, Gizlilik Kurallarına uygun olarak Youthall’un Site’de sunulan bilgilere erişebileceğini, bunları kaydedebileceğini ve kullanabileceğini kabul ederler.

7 - SORUMLULUK SINIRLAMALARI

7.1. Üyeler Youthall’un Site’de Üyeler tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Youthall’un Youthall çalışanlarının, ortaklarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7.2. Üyeler, Site üzerinden Youthall’un kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Youthall’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. Youthall, Site'de kullandığı ve iş birliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun Youthall’un sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Üyelerin kendi sorumluluğundadır.

7.3. Youthall, Site üzerinde yer alan Üye Öğrenci ve/veya Üye Şirket bilgilerinin içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site’de yer alan bilgilerle ilgili her türlü risk Üyelere aittir. Site üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı bizzat Youthall’a aittir.

7.4. Youthall bir özel istihdam bürosu değildir; Site’de yer alan Üye Öğrencilere dair özgeçmişler Youthall’un sorumluluğu altında yer almamaktadır.

7.5. Youthall, Site’nin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve Site’de herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu Site’de yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile Üyelerin kullandığı yazılım ve/veya donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse Youthall’a bu konuda hiçbir sorumluluk yüklenemez.

7.6. Site’de bulunan internet bağlantıları (linkler) ile ilgili her türlü risk Üyelere aittir. Youthall Üye Öğrencilerin özgeçmişine bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

7.7. Youthall, Site'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. Youthall doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

8 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’nin (yazılım, görsel, tasarım, ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları Youthall’a ait ve/veya Youthall tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Youthall uygulamalarının, Site’de yer alan bilgilerin ve Youthall’un telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına Youthall tarafından izin verilmemektedir.

8.2. Kullanıcılar ve Üyeler, ara yüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site'yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Youthall’un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

8.3. Kullanıcılar ve Üyeler, Site'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Üyeler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üyelerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden Youthall herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde Youthall bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı'ya ve/veya Üye'ye aynen rücu edilir.

8.4. İşbu Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında Site’nin ve Site üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; Youthall’un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

8.5. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, Youthall’un ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Youthall’un "Site" ve "Site" üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a (edinilmiş bilgi’ye) yönelik tüm hakları saklıdır.

8.6. ​​​​​​​Youthall, Kullanıcıların ve Üyelerin, Site'yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcı'yı veya Üye'yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Youthall’un gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir.

8.7. ​​​​​​​Youthall'un içeriğinde yer alan bütün bilgilerin, yazıların, logoların, grafiklerin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü görsel ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir internet sitesinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü şekilde yayınlamak ve/veya Youthall'un haberi olmadan link vermek kesinlikle yasaktır. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

9 - MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Youthall’un işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Youthall için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Youthall’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Youthall’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10 - ÜYELİKTEN AYRILMA VE SINIRLAMALAR

10.1. Üyeler diledikleri zaman üyelikten ayrılıp kendilerine ait hesaplarını ve profil sayfalarını kapatabilirler. Bu durumda ilgili Üyenin üyeliği sınırsız süre boyunca askıya alınacak, ilgili Üye üyeliğini 30 gün süre ile tekrar aktif hale getirmezse üyelikten çıkmış olacak ve silinen hesabına ilişkili e-posta adresi ile bir daha kayıt olamayacaktır. Üyeler, üyelikten ayrılmaları ve/veya üyeliğinin askıya alınması durumunda Youthall’dan herhangi bir hak talep edemezler.

10.2. Youthall Üyelerin Kullanım Koşularını veya Üyelik Sözleşmesini veya uygulanabilir yasaları ihlal ettiğini ya da Hizmetleri kötüye kullandığını düşünmesi halinde Üyelerin Youthall hesabını kısıtlayabilir, askıya alabilir veya kapatabilir.

11 - DELİL SÖZLEŞMESİ

Üyeler, işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda Youthall’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, Youthall’u yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12 - GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

12.1. YOUTHALL, ÜYELER TARAFINDAN SİTE’YE EKLENEN KİŞİSEL BİLGİLERİ, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI İLE AÇIKLANAN KULLANIMLAR, İŞBU KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ İLE BELİRLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ VE SİTE’NİN İŞLETİLMESİ İÇİN GEREKEN UYGULAMALARIN YÜRÜTÜLMESİNİ İFA EDEBİLMESİ İÇİN GEREKEN SÜRELERDE KULLANABİLİR VE SAKLAYABİLİR. ÜYELER, BİLGİLERİNİN YOUTHALL TARAFINDAN BU ŞEKİLDE KULLANIMINA VE SAKLANMASINA RIZA GÖSTERDİKLERİNİ KABUL VE BEYAN EDERLER. YOUTHALL YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT UYARINCA YETKİLİ MAKAMLARDAN USULÜNE UYGUN OLARAK TALEP GELMESİ HALİNDE ÜYELERİN KENDİSİNDE BULUNAN BİLGİLERİNİ İLGİLİ YETKİLİ MAKAMLARLA PAYLAŞABİLİR.

12.2. ÜYELER GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASININ İŞBU KULLANIM KOŞULLARININ AYRILMAZ BİR PARÇASI OLDUĞUNU VE KULLANIM KOŞULLARINI KABUL EDEREK, SİTE’DE HESAP AÇARAK VE ÜYE OLARAK GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINI DA KABUL ETMİŞ OLURLAR.

13 - KULLANIM KOŞULLARININ TADİLİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi zaman zaman Youthall tarafından tadil edilebilir. Kullanıcı Sözleşmesinin tadil edilmesi halinde yeni versiyon derhal Site’de yayınlanmaya başlayacaktır. Site’nin kullanımı geçerli olan en güncel Kullanıcı Sözleşmesine tabi olacaktır.  Kullanıcı ve Üyelerin Kullanıcı Sözleşmesinde bir güncelleme olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

14 - UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük

İşbu kullanıcı sözleşmesi yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

İnternet Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi 06.04.2018 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'nin yürürlük tarihi güncellenecektir.

---

TR: Herhangi bir sorunuz varsa veya bizimle iletişime geçmeniz gerekiyorsa, info@youthall.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
EN: If you have any questions or need to contact us, we recommend you reach out to info@youthall.com.
FR: Si vous avez des questions ou avez besoin de nous contacter, nous vous recommandons de contacter info@youthall.com.