Hakkında

Melon İletişim ve Pazarlama Ajansı; misyonları doğrultusunda mesajlarını kamuoyuna iletmek; gönüllüleri bir araya getirmek; bağış toplamak ve ilgili destek faaliyetleri yürütmek üzere oluşturulmuş kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için iletişim stratejileri geliştirir, planlamalar yapar ve sürdürülebilir faaliyetler yürütür. Melon CMA; multidisipliner birimleriyle strateji geliştirilmesinden kaynak oluşturulmasına kadar ihtiyaç duyulan tüm iletişim ve pazarlama hizmetlerini sunar. Melon CMA; “sürdürülebilir ve inovatif çözümler” temel yaklaşımıyla ihtiyaç duyulan en etkin ve efektif programları oluşturur ve bu programların sürekli halde yürütülmesine destek olur. MELON CMA, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların sürdürülebilir değer üretimini yaratıcı iletişim ve pazarlama servisleriyle farklılaştırır.