Temel Araştırma Yöntemleri & SPSS’e Giriş ve Korelasyon Analizi - Youthall
Depremden etkilenen gençlerin iş hayatına devam etmeleri ve istihdama katılmaları için #seninleyiz seferberliğini başlatıyoruz.

Temel Araştırma Yöntemleri & SPSS’e Giriş ve Korelasyon Analizi

02 avril, dim.
Bi'Şey Seans Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi - Temel Araştırma Yöntemleri & SPSS’e Giriş ve Korelasyon Analizi cover photo

Détails de l'évènement

Sosyal Bilimler İçin Temel Araştırma Yöntemleri

Değişken: Bağımlı değişken (DV), Bağımsız Değişken (IV).

Hipotezler: Tek uçlu, Çift uçlu.

İstatistiksel Yöntemler: Betimsel (Descriptive), Vardamsal (Çıkarsamalı-Inferential)

Ölçek türleri: Sınıflayıcı (Nominal), Sıralayıcı (Ordinal), Eşit Aralıklı (Interval), Oranlı (Ratio).

Normal Dağılım

Parametrik Olan Yöntemler, Parametrik Olmayan Yöntemler(Non-Parametrik) Çarpıklık (Skewness), Basıklık (Kurtosis).


SPSS Uygulaması Nedir? Temel Özellikler

Data, Output ve Syntax Nedir?

VeriGirmeSüreci

Temel komutlar: split file, select case, compute, recode


Betimleyici Analizler

Frekans alma Tablo Oluşturma

Çapraz Tablo ve Ki Kare Analizi

Tablo düzenleme


Korelasyon

Korelasyon,

İlişkisellik,

İlişki Dereceleri,

Pearson Korelasyon Analizi, Spearman Product Korelasyon Analizi