SPSS EĞİTİMİ

15 mars, mar.

Événement fermé.

Bi'Şey Seans Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi - SPSS EĞİTİMİ cover photo

Détails de l'évènement

Eğitim İçeriği:

 

Bi’Şey Akademi Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Temel Düzey Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Programı (SPSS) Eğitimi kapsamında sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan ve aynı zamanda genel araştırma prensiplerinden olan Bağımlı değişken (DV), Bağımsız Değişken (IV); Hipotezler: Tek uçlu, Çift uçlu; İstatistiksel Yöntemler: Betimsel (Descriptive), Vardamsal (Çıkarsamalı-Inferential) kavramlarına değinilecektir.

 

Aynı zamanda sosyal bilimlerde özellikle kullanılan Ölçek türleri: Sınıflayıcı (Nominal), Sıralayıcı (Ordinal), Eşit Aralıklı (Interval), Oranlı (Ratio) kavramlarından bahsedilirken istatistiksel Normal Dağılım; Parametrik Olan Yöntemler, Parametrik Olmayan Yöntemler(Non-Parametrik); Çarpıklık (Skewness), Basıklık (Kurtosis) kavramları teorik ve uygulamalı olarak incelenecektir.

 

Spss ile ve teorik olarak Korelasyon, İlişkisellik, İlişki Dereceleri, Pearson , Spearman; Regresyon analizleri incelenirken hem teorik bilgi ile pekiştirme yapılırken spss ile yapılacak olan analizler ve ödevler ile de konuların anlaşılması için destekleyici çalışmalar olacaktır.

 

Ücret:

 

4 gün boyunca gerçekleştirilecek eğitimin toplam fiyatı 200 TL olarak belirlenmiştir.

Program

Speaker Photo
{$ speaker.humanReadableStartHour $} - {$ speaker.humanReadableEndHour $}
{$ speaker.fullName $}

Images