Mühendislik ve Yönetim Akademisi

05 mars, sam.

Événement fermé.

 - Mühendislik ve Yönetim Akademisi cover photo

Détails de l'évènement

Açılımı Mühendislik ve Yönetim Akademisi olan MÜYAK, kendini geliştirmeyi hedeflemiş ve değişimi benimsemiş olan her bölüm ve üniversiteden öğrenciye, günümüze ve geleceğe yönelik iş dünyası adına fayda sağlamayı amaç edinmiş bir öğrenci etkinliğidir.

Mühendislik ve Yönetim Akademisi olarak 10. Yılına geldiğimiz etkinliğimiz, bu yıl İŞ DÜNYASINDA KÜRESELLEŞME VE MARKA YÖNETİMİ temalarını ele almayı ve önceki 9 yılda olduğu gibi bu yılda ulaşılabilir en geniş çevreye ulaşıp, bilgi birikimi ve aktarımını en üst seviyeye taşımayı amaçlamaktadır.

İş Dünyasında Küreselleşme ve Marka Yönetimi Günümüzde küreselleşme, ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar çeşitli alanlarda dünyayı etkileyen bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Giderek hız kazanan ve çeşitlenerek her alana yayılan teknolojik gelişmeler ve artan küreselleşme dünyada önemli bir dönüşüme yol açmakla beraber, böyle bir ortamda iş dünyası örgütlerinin de değişmesi ve geleneksel bazı işlevlerini terk ederken, bazı yeni işlevleri üstlenmesi kaçınılmazdır. Etkinliğimizin bu başlık altındaki amacı, küreselleşmenin günümüz iş dünyasına etkilerine paralel olarak, bu süreçte markaların yönetimsel yönelimlerini bizzat markalardan dinleyerek konuyla ilgili şimdiye ve geleceğe yönelik fikir edinmektir.

Yer: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü / Atatürk Kültür Merkezi

Zaman: 5 Mart 2016 Cumartesi / 09:00-16:00 6 Mart 2016 Pazar / 09:00-16:00

Web Sayfası : www.auevk.com