3. Dönem Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Bilgisayar Uygulamalı İstatistik (SPSS) Programı Uygulamalı Eğitimi - Youthall
25 farklı kategoride gençlerin oylarıyla belirlendiği “Youth Awards” 2023 sonuçları açıklandı.

3. Dönem Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Bilgisayar Uygulamalı İstatistik (SPSS) Programı Uygulamalı Eğitimi

11 mars, sam.

Événement fermé.

Bi'Şey Seans Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi - 3. Dönem Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Bilgisayar Uygulamalı İstatistik (SPSS) Programı Uygulamalı Eğitimi cover photo

Détails de l'évènement

SPSS 3. Dönem Eğitimi 11-12-18-19 Mart tarihlerinde, saat 20.00 – 23.00 saatleri arasında Psikolog Şengül Yeniay ile gerçekleştirilecektir.

Bi’Şey Akademi Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Programı (SPSS) Eğitimi kapsamında sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan ve aynı zamanda genel araştırma prensiplerinden olan Bağımlı değişken (DV), Bağımsız Değişken (IV); Hipotezler: Tek uçlu, Çift uçlu; İstatistiksel Yöntemler: Betimsel (Descriptive), Vardamsal (Çıkarsamalı-Inferential) kavramlarına değinilecektir.

Spss ile ve teorik olarak Korelasyon, İlişkisellik, İlişki Dereceleri, Pearson , Spearman Korelasyon analizleri; Regresyon analizlerine değinilicektir.

Ortalama puanların karşılaştırılması (t-testi) ve parametrik olmayan testlerin analizi incelenirken hem teorik bilgi ile pekiştirme yapılırken spss ile yapılacak olan analizler ve ödevler ile de konuların anlaşılması için destekleyici çalışmalar olacaktır.

Bi’Şey Akademi Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Programı (SPSS) Uygulamalı Eğitimi kapsamında işlenecek konular şu şekildedir:

 

Birinci Oturum

Sosyal bilimler için araştırma yöntemleri:

 • Değişken: Bağımlı değişken (DV), Bağımsız Değişken (IV).
 • Hipotezler: Tek uçlu, Çift uçlu.
 • İstatistiksel Yöntemler: Betimsel (Descriptive), Vardamsal (Çıkarsamalı-Inferential)
 • Ölçek türleri: Sınıflayıcı (Nominal), Sıralayıcı (Ordinal), Eşit Aralıklı (Interval), Oranlı (Ratio).
 • Normal Dağılım
 • Parametrik Olan Yöntemler, Parametrik Olmayan Yöntemler(Non-Parametrik)
 • Çarpıklık (Skewness), Basıklık (Kurtosis).

SPSS Uygulaması Nedir? Temel Özellikler:

 • Data, Output ve Syntax Nedir?
 • VeriGirmeSüreci
 • Temel komutlar: split file, select case, compute, recode

 

İkinci Oturum

Betimleyici Analizler:

 • Frekans alma Tablo Oluşturma
 • Çapraz Tablo ve Ki Kare Analizi
 • Tablo düzenleme
 • Korelasyon
 • Regresyon

 

Üçüncü Oturum

Ortalama Puanların Karşılaştırılması:

 1. İlişkisiz ölçümler için (bağımsız örneklemler) t-testi
 2. İlişkili ölçümler için (bağımlı örneklem – tek örneklem) t-testi

 

Dördüncü Oturum

Parametrik Olmayan Analizler:

 • Kay Kare Testi
 • Mann-Whitney U Testi
 • Kruskal Wallis Testi

 

Teorik olan bilgiyi pekiştirme için uygulama örnekleri yapılırken aynı zamanda yapılacak olan analizler ve ödevler ile de konuların anlaşılması için destekleyici çalışmalar olacaktır.

Eğitim herkese açıktır.

4 gün ve 4 oturum halinde gerçekleşecek eğitimin kayıt ücreti e-devlet ve Gedik Üniversitesi onaylı katılım belgesi dahil 590tl’dir.  

Youthalldan almış olduğunuz bilete ek sertifika isteyen katılımcılarımızın sertifika ücretini ayrı olarak göndermeleri gerekmektedir. 

Katılım belgesi istemeyen katılımcılar için eğitim ücreti 500tl’dir.

E-devlet ve Gedik Üniversitesi onaylı katılım belgenizi almak için eğitim sonunda düzenlenecek olan sınava ve sonrasındaki süpervizyon sürecine dahil olmanız zorunludur.