Bilim Ağacı Vakfı Emplois, Stages et Culture d'entreprise - Youthall
Depremden etkilenen gençlerin iş hayatına devam etmeleri ve istihdama katılmaları için #seninleyiz seferberliğini başlatıyoruz.

Bilim Ağacı Vakfı

  • Associations à but non lucratif
  • ·
  • 7 abonnements

À propos de nous

Kuruluş Felsefesi

Bilim Ağacı Vakfı’nın kuruluş felsefesi temelinde; evrensel değerler, laiklik, akılcılık ve bilimin en gerçek yol gösterici olduğu düşüncesi yatar. Bilim Ağacı Vakfı ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan gelişmiş bir toplum olabilmek ve insanlığın öncelikli sorunlarını çözebilmek için eğitim sisteminin bilimsel temeller üzerine kurulması ve paydaşlarına fırsat eşitliği sağlaması gerektiğine inanır.

Amacımız

Bilim Ağacı Vakfı’nın amacı; insanlar arasında dil, inanç, ırk, cinsiyet vb. hiçbir ayrım yapmaksızın aklı ve vicdanı hür, demokrasiyi özümsemiş, bilimi kendisine rehber edinmiş, biat etmeyen, yeniliklere açık, yaratıcı, çevre bilinci, sorumluluk ve aidiyet duygusu gelişmiş, öz güveni, öz saygısı ve etik değerleri yüksek, yaşamı anlamlandırabilen ve değer katan bireylerin kişisel gelişimine ve böyle yüksek vasıflı bireylerin topluma kazandırılmasına hizmet edecek kurum ve altyapıların oluşum ve gelişimine katkı sağlamaktır.

Hedef Kitle

Bilim Ağacı Vakfı bu amacını gerçekleştirmek için elindeki imkanlar ölçüsünde tüm topluma katkı sağlamak ve hizmet sunmak arzusuyla kurulmuş olmakla birlikte imkanlarının etkin kullanımı için öncelikli hedef kitlesini sırasıyla (1) öğrenciler ve ebeveynler, (2) eğitimci, araştırmacı ve akademisyenler ile (3) eğitim, bilim, teknoloji ve girişimcilik alanında etkin konumdaki karar vericiler olarak belirlemiştir.

Bilim Ağacı Vakfı n'a pas encore de poste job. Suivez l'entreprise, soyez le premier à savoir quand le job est publié.

Êtes-vous intéressé par Bilim Ağacı Vakfı?

Suivez maintenant et nous vous informerons quand un nouvel emploi arrive ici.

Bilim Ağacı Vakfı n'a pas encore d'événement. Suivez l'entreprise, soyez le premier à savoir quand l'événement est publié.

Êtes-vous intéressé par Bilim Ağacı Vakfı?

Suivez maintenant et nous vous informerons lorsqu'un nouvel événement est organisé.

Votre carrière commence ici.

Commencez une nouvelle carrière avec le profil gratuit que vous créez.

Commencer
Bilim Ağacı Vakfı n'a pas encore publié d'articles. Suivez l'entreprise, soyez le premier à savoir quand l'article est publié.

Êtes-vous intéressé par Bilim Ağacı Vakfı?

Suivez maintenant et nous vous informerons lorsqu'un nouvel événement est organisé.