About Us

Dergimizin kısaca vizyonu; AB’nin geleceği ve AB ile ilgili diğer hususlar hakkında kamuoyunun bilgi ve anlayışlarının geliştirmek. Avrupa Birliği ile ilgili güncel konuları EURO POLİTİKA dergisi dâhilinde toplayarak doğru bilgilendirme ve akademik çalışmaların önünü açacak entelektüel bir birikim oluşturmayı hedefleyen misyonumuz bulunmaktadır. Neden buna ihtiyaç duyduk? AB çalışmalarının özellikle son yedi-sekiz yıl içinde bir duraksama yaşandı ve ardından da AB konusu hem yönetim, hem akademi dünyasında hem de halk nezdinde ilgi düzeyi düşük seviyede seyretti. Mülteci ve göç krizin Avrupa’yı etkilemesiyle birlikte hem AB üye ülkelerinde ve hem de Türkiye kamuoyunda soğuyan ilişkiler tekrar canlanmaya başlandığı gözlenmektedir. EURO POLİTİKA dergisi olarak bu gelişmeleri tarihi arka planlarını, güncel gelişmeleri inceleyerek olumlu veya olumsuz aksiyonlarını AB ve üye devletlerinin objektif bir şekilde tartışarak gerek akademik literatüre katkı sağlamak vizyonunu hedefledik. Hitap ettiğimiz akademi dünyası olmakla beraber sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve konuyu ilgi duyan kamuoyuna da yöneliktir. Bilinmeyeni ortaya koymak ya da yeni bir şey keşfetmek iddiamız yok; ancak olanlar üzerinden farklı bir pencere açmak ve Euro Politika olarak Avrupa politikalarına ışık tutmak istedik.